VENI-beurs voor Niels Rietveld

Niels Rietveld, als universitair docent verbonden aan de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics, is een Veni-subsidie toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan jong wetenschappelijk talent dat recent is gepromoveerd. Met de financiering van maximaal 250.000 euro kan Niels Rietveld drie jaar vervolgonderzoek doen. Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Niels Rietveld doet onderzoek naar de genetische achtergronden van sociaal-economische verschillen. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel sociaal-economische kenmerken van mensen, zoals hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau, deels erfelijk zijn. Niels Rietveld: “We weten dus dat genen een belangrijke rol spelen voor sociaal-economische uitkomsten, maar grotendeels nog niet welke genen precies. In de afgelopen jaren hebben we hiervan de eerste in kaart kunnen brengen. Door de toekenning van de Veni-subsidie kan ik nu verder met dit onderzoek.” Tevens hoopt Rietveld een antwoord te vinden op de vraag of verschillende sociaal-economische kenmerken op genetisch niveau samenhangen en of genetisch verschillende mensen verschillend reageren op beleidsmaatregelen.

Het onderzoek van Rietveld heeft al een aantal belangrijke publicaties opgeleverd, onder meer in Science, Nature en de Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Ook is Niels Rietveld co-auteur van een artikel dat onlangs verscheen in Nature Neuroscience. Laatst genoemde publicatie beschrijft het verband tussen het genetische risico op schizofrenie en bipolaire stoornissen en creativiteit.

Prof. dr. Philip Hans Franses, decaan van Erasmus School of Economics is zeer verheugd met de Veni-subsidie voor Niels Rietveld: “Deze toekenning onderstreept nog eens de succesvolle samenwerking tussen Erasmus MC en Erasmus School of Economics in het Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut voor Behavior and Biology (EURIBEB).”

Meer informatie

NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen