VENI-beurs voor Rogier Quaedvlieg

Rogier Quaedvlieg, universitair docent aan Erasmus School of Economics, is een Veni-subsidie ​​toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan jong wetenschappelijk talent dat recent is gepromoveerd.

Met de financiering van maximaal 250.000 euro kan Quaedvlieg drie jaar vervolgonderzoek doen. Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Rogier Quaedvlieg is een van de acht onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam die een beurs is toegekend.

Over NWO

NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communications Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen