Verander gedrag met impact: Ontdek hoe je als professional gedragskennis kan inzetten in jouw organisatie

In de zoektocht naar effectieve manieren om gedrag te beïnvloeden, werkt dr. Inge Merkelbach aan heel diverse uitdagingen. Zo onderzoekt zij, als dragsdeskundige bij BIG'R (Behavioural Insights Group Rotterdam) en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), hoe het naleven van de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/uur het best bevorderd kan worden, en hoe het aantal afvaldumpingen in de stad verminderd kan worden . Daarnaast fungeert ze als vaste docent bij de postacademische cursus "Nudging: sturen op gedrag" van de ESSB Academy. Deze vijfdaagse cursus stelt professionals in staat om kennis over gedrag te vertalen naar praktische interventies die het leven van burgers, werknemers en klanten verbeteren.

De cursus heet Nudging: sturen op gedrag, maar wat is nudging eigenlijk?

Inge: "Nudging is een term uit de gedragseconomie en psychologie. Het verwijst naar een methode die gedragsdeskundigen gebruiken om gedrag van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. We passen subtiele veranderingen toe in de manier waarop keuzes aan mensen worden gepresenteerd, zonder hun keuzevrijheid weg te nemen. We passen als het ware de keuzearchitectuur aan. Hierdoor kunnen we gedrag voorspelbaar sturen naar keuzes die zowel in hun eigen belang als het algemeen belang zijn. Denk bijvoorbeeld aaneen vriendelijke betalingsherinnering waarin staat dat de meeste mensen al betaald hebben, of markeringen op het wegdek die ons herinneren aan de juiste snelheid. Op die manier kunnen we mensen helpen gezonder te leven, geld te besparen of milieuvriendelijker gedrag te vertonen."

Gaat de cursus dan vooral over het bedenken van nudges?

Inge: "Nee, nudging is slechts een onderdeel van gedragskunde. In onze cursus kijken we naar het grotere plaatje: hoe gedrag werkt en hoe we gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. We duiken in de fascinerende wereld van rationeel en irrationeel gedrag, we ontdekken welke denkfouten mensen maken en we begrijpen hoe de sociale en fysieke omgeving ons gedrag beïnvloeden. Motivatie en gewoontevorming spelen ook een grote rol. We gaan verder dan alleen nudging en leren deelnemers effectieve gedragsinterventies te ontwerpen en toe te passen."

Met welke kennis en vaardigheden lopen de deelnemers na vijf dagen de deur weer uit?

Inge: "Na vijf dagen zijn deelnemers uitgerust met een schat aan kennis en praktische vaardigheden. Ze krijgen 's ochtends les van gerenommeerde gedragswetenschappers en inspirerende gastsprekers. 's Middags gaan ze meteen aan de slag met praktijkoefeningen, waarbij ze de geleerde theorie toepassen op hun eigen casussen. In het verleden hebben deelnemers bijvoorbeeld gekeken naar afvalscheiding van burgers, het verbeteren van procedures rondom het toedienen van medicatie in ziekenhuizen, of het opvolgen van het veiligheidsprotocol binnen hun bedrijf.

We brengen niet alleen theorie bij, maar leren de deelnemers ook hoe ze barrières voor gewenst gedrag kunnen analyseren en welke methodes ze kunnen gebruiken omgedrag te onderzoeken. Bijvoorbeeld door middel van literatuur, interviews of focusgroepen. We besteden ook aandacht aan de praktische kant, dus hoe zet je nou een onderzoek op en hoe evalueer je vervolgens of de interventie die je hebt ontworpen ook werkt? Aan het eind van de cursus presenteren de deelnemers de door hun bedachte interventie op een poster en kunnen ze die gelijk gaan uitvoeren in de praktijk."

Wat vind jij zo boeiend aan gedrag en gedragsverandering?

Inge: "Het mooie aan het doen van gedragsonderzoek vind ik dat je door deze nieuwe manier van kijken vaak tot oplossingen komt, waar je in eerste instantie niet aan had gedacht. Door vanuit gedrag te kijken, verandert je perspectief en ben je vaak een stuk effectiever. Ook aan de deelnemers merk ik dat ze het leuk vinden om met gedrag aan de gang te gaan. Het leuke aan de cursus is ook dat als je eenmaal je gedragsbril opzet, je gedrag ook overal ziet. Cursisten gaan anders kijken naar hun eigen beslissingen, maar letten ook beter op het gedrag van  hun familie, collega’s of mensen op straat."

Meer informatie

De volgende editie van de cursus begint op vrijdag 9 februari.

Lees meer over de cursus. 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen