Verdediging preadvies prof. mr. Pieter Verrest

Op vrijdag 6 oktober jl. verdedigde prof. mr. Pieter Verrest, hoogleraar straf(proces)recht, ihb Europees en internationaal strafrecht), in Mechelen zijn preadvies: Terrorisme: een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht, geschreven voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (NVVS).

De preadviseurs aan Belgische zijde waren mw. Ann Fransen (hoofd van de sectie anti-terrorisme van het Federale Parket in België) en de heer Jan Kerkhofs (eveneens Federaal magistraat).

In de preadviezen wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de wetgeving die de afgelopen jaren tot stand is gekomen om terrorisme te bestrijden, en de ontwikkeling die de rechtspraak heeft doorgemaakt. De preadviseurs stelden zich onder andere de vraag of het recht in België en Nederland voldoende in staat stelt om bijvoorbeeld personen die aanslagen voorbereiden of naar Syrië zijn afgereisd om daar deel te nemen aan de strijd van terroristische groepen, strafrechtelijk te vervolgen. Evenzo discussieerden zij over de strafbaarheid van jihadistische propaganda.

Het betreft een actueel onderwerp, dat de gemoederen in de samenleving bezighoudt. Dat bleek ook uit het levendige debat met de zaal gevuld met Nederlandse en Belgische strafrechtexperts, dat volgde op de presentatie van de preadviezen.   

De preadviezen zijn verschenen bij Wolf Publishers.