Verdwijnt het vak geschiedenis?

Verdwijnt het vak geschiedenis?

Verdwijnt het vak Geschiedenis? In het eindadvies van Platform Onderwijs2032 adviseert de commissie Schnabel de regering om in te zetten op vakoverstijgende leerdomeinen. Op vrijdag 4 maart 2016 praten ruim 200 docenten en specialisten over de toekomst van het geschiedenisonderwijs op het Tweede Nationaal Geschiedenisonderwijscongres, dat wordt gehouden op de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Op dit congres wordt de visienota ‘Bij de tijd door het schoolvak geschiedenis’ gepresenteerd.

Het Nationaal Geschiedenisonderwijscongres wordt georganiseerd door de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) met de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

VGN betoogt dat geschiedenis het onderwijs meer te bieden heeft dan een historische blik op maatschappelijke vraagstukken. De vakorganisatie van geschiedenisdocenten pleit voor het behoud van geschiedenis als onafhankelijk schoolvak. In de visie, het resultaat van overleg met VGN-leden en acht Nederlandse universiteiten, wordt bepleit dat geschiedenis een vak is dat zich door inhoud en een specifieke didactiek onderscheidt van andere mens- en maatschappijvakken. Belangrijk is de didactiek van ‘historisch denken’. Juist de confrontatie met de vreemdheid van het verleden kan leerlingen helpen andere tijden en culturen te begrijpen en eigen vooraannames in perspectief te plaatsen. Op deze manier kan geschiedenis bijdragen aan de persoonlijke - en burgerschapvorming van leerlingen. 

Met de visienota wil VGN de discussie over de toekomst van het geschiedenisonderwijs binnen en buiten de vereniging aanwakkeren. Ook wil zij haar stem laten horen in de discussie over de implementatie van het eindadvies van Platform Onderwijs2032 en in de discussie over het vaststellen van nieuwe eindtermen en kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs. 

Maria Grever
Op het congres zal prof.dr. Paul Schnabel, voorzitter van Platform Onderwijs2032, de uitdagingen en implicaties van het adviesrapport voor het geschiedenisonderwijs bespreken.

Daarna zal prof.dr. Maria Grever, hoogleraar Theorie en methoden van de geschiedenis aan de EUR, spreken over het blijvend belang van het geschiedenisonderwijs. Met het Platform Onderwijs2032 deelt zij de roep om de leraar meer ruimte te geven om zelf de inhoud van het onderwijs te bepalen, maar de doelen en grondslagen van het vak geschiedenis verschillen teveel van andere schoolvakken om het op te laten gaan in een mens- en maatschappijvak.

In de middag kunnen de docenten didactische workshops volgen over onder andere Oorlog in digitale bronnen, Centrale toetsing, Beeldkraken, (On)gewenste geschiedenis in de klas en Differentiatie in het geschiedenisonderwijs.

Bekijk de flyer en de website van VGN.

Meer informatie

Ton van der Schans (voorzitter van de VGN), a.a.vanderschans@driestar-educatief.nl

Robbert-Jan Adriaansen (Erasmus Universiteit Rotterdam), adriaansen@eshcc.eur.nl