Verhalen maken ons wereldbeeld

Verhalen maken ons wereldbeeld

De mens is een homo narrans: een wezen dat graag verhalen vertelt en hoort. Waren het vroeger vooral mondelinge verhalen, in de huidige tijd zijn het de media die de verbeeldingswereld van de mens voeden. Waarom zijn mensen zo gefascineerd door deze verhalen? Hoe kunnen lievelingsfilms of romans leiden tot vormen van topofilia? Stijn Reijnders gaat in zijn oratie ‘Lights in the Forest. Imagination, Cultural Heritage & Tourism’ in op televisie, film en andere populaire cultuurvormen als een depot der verbeelding – een musée imaginaire. Hij aanvaardt hiermee vrijdag 19 juni 2015 de leerstoel Cultureel erfgoed, i.h.b. in relatie tot toerisme en populaire cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Reijnders stelt in zijn oratie de vraag hoe individuen, binnen de context van hun alledaagse leven, zich een beeld vormen van de wereld om hen heen. Hoe voelen zij zich verbonden met specifieke locaties, gemeenschappen en gedeelde verledens? Wat beschouwen zij als van centraal belang voor hun gedeelde identiteit? In zijn leerstoel staat de  publieksbeleving en -perceptie van cultureel erfgoed centraal, in het bijzonder die vormen die gerelateerd zijn aan populaire cultuur.

Verbeeldingswereld
Ieder mens draagt een paleis van verbeelding met zich mee, gevoed door herinneringen en ervaringen, door ideeën over de toekomst en door tal van verhalen en beelden die hij heeft gehoord, gelezen of gezien. Mensen leven tegelijkertijd in twee verschillende werelden: de fysieke waarin zij zich begeven en de geestelijke die opgebouwd is uit herinneringen, fantasieën, dagdromen en verhalen die zich elders afspelen – in een andere tijd of een andere plaats, een wereld die gedijt bij de gratie van de verbeelding.

Verhalen essentieel
Deze verbeeldingswereld is geen individuele aangelegenheid, maar kent in hoge mate een sociaal karakter. Bij de totstandkoming van deze verbeeldingswereld is volgens Reijnders een cruciale rol weggelegd voor verhalen. Verhalen zijn essentieel voor de wijze waarop wij de wereld om ons heen interpreteren en van betekenis voorzien. Verhalen ordenen de werkelijkheid: zij leggen een verband tussen gebeurtenissen en geven vorm en kleur aan onze verbeeldingswereld. Al deze verhalen, uit de media en daarbuiten, creëren samen een rijke, associatieve verbeelding van de wereld. Televisie, film en andere populaire cultuurvormen fungeren voor veel mensen als een depot der verbeelding – een musée imaginaire.

Over Stijn Reijnders
Reijnders ontving diverse NWO beurzen en prijzen, waaronder een VENI-subsidie. Hij is op dit moment onderwijsdirecteur van de Erasmus School of History Culture Communication.  
Het onderzoek van Reijnders richt zich op mediatoerisme: het verschijnsel dat mensen naar plaatsen reizen die zij associëren met populaire romans, films of muziek. Met zijn leerstoel zal hij het onderzoek en onderwijs op het gebied van cultureel erfgoed aan de Erasmus Universiteit verder verdiepen.

Reijnders ( 1976) is sinds 2010 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor werkte hij aan de UvA, waar hij ook promoveerde.

Voor meer informatie over zijn lopende projecten zie: www.locatingimagination.com

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl