Verhelderend artikel gepubliceerd over effectmeting van gedragsbeïnvloeding bij militaire operaties

Sophie van der Zee and Martijn de Jong looking at the camera

Onderzoekers dr. Sophie van der Zee en prof. dr. Martijn de Jong van Erasmus School of Economics hebben samen met het the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) een verhelderend artikel gepubliceerd met de titel “Start with the End: Effect Measurement of Behavioral Influencing in Military Operations”.

Als onderdeel van het project Platform Influencing Human Behaviour, in opdracht van de Koninklijke Landmacht, en in samenwerking met auteurs van het HCSS (Laura Jasper), schreven Sophie Van der Zee en Martijn de Jong mee aan het artikel, met het doel om kennis op te bouwen en te delen over op informatie gebaseerde gedragsbeïnvloeding (BI) in de militaire context, waarbij de betrokken ethische, juridische en militair-strategische kwesties en grenzen worden ontleed.

Samen met masterstudent Santeri Puttonen onderzochten Van der Zee en De Jong welke onderzoeksmethoden uit de gedragseconomie ingezet kunnen worden om het gedrag van mensen in militaire context te beïnvloeden. Relevante praktische toepassing van de theorieën wordt gegeven tijdens de MSc-specialisatie Behavioural Economics aan Erasmus School of Economics.

Het artikel geeft een overzicht van methoden om het effect van gedragsbeïnvloedende operaties in een militaire context te meten, met een focus op de processen en verschillende stadia die gepaard gaan met effectmeting. Daarbij is onderzocht onder welke omstandigheden en met welke instrumenten de effecten van gedragsbeïnvloedende tactieken kunnen worden gemeten. Hierdoor kan de effectiviteit van interventies worden bepaald en wordt de effectiviteit en voorspelbaarheid van de inzet van gedragsbeïnvloedende tactieken bevorderd. Als zodanig dient dit artikel als basis en springplank voor verder onderzoek naar dit onderwerp.

Over Martijn de Jong

Het inhoudelijke onderzoek van Martijn de Jong richt zich op het welzijn van consumenten (het verminderen van ongewenst gedrag; het bevorderen van verantwoordelijk en prosociaal gedrag), de ontwikkeling van cross-nationale theorieën over consumentengedrag, en gevoelig consumentengedrag. Meestal gebruikt hij grootschalige internationale datasets om generaliseerbare theorieën te ontwikkelen. Zijn methodologische interesses omvatten marktonderzoekstechnieken (conjoint methodologie, enquêtemethodologie, computationele tekstanalyse), interculturele data-analyse, Bayesiaanse statistiek, machine learning (Python, R, JavaScript).

Over Sophie van der Zee

Sophie van der Zee heeft een multidisciplinaire achtergrond in psychologie, economie en informatica. Deze multidisciplinaire achtergrond combineert zij in een dubbelfunctie als universitair docent aan Erasmus School of Economics en aan Erasmus School of Law. Op de rechtenfaculteit is Sophie directeur van het Centre for the Law and Economics of Cyber Security (CLECS). In dit onderzoekscentrum bestuderen onderzoekers met verschillende achtergronden samen hoe wetgeving, economische prikkels en menselijk gedrag de cyberveiligheid beïnvloeden. Bij de economische faculteit is Sophie academic director van de MSc Behavioural Economics.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, of +31 6 53 641 846.​

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen