Verjaardag Erasmus Universiteit Rotterdam groots gevierd

Op vrijdag 8 november 2013 stonden verleden, heden én toekomst centraal bij de viering van de honderdste Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de academische zitting werd teruggeblikt op honderd jaar onderzoek en onderwijs, de balans opgemaakt en vooruitgekeken. Ook reikte de jarige universiteit acht eredoctoraten uit en vond de rectoraatsoverdracht plaats. Circa tweeduizend aanwezigen, waaronder eregast Prinses Beatrix, woonden de viering in De Doelen bij.

In 1913 namen Rotterdamse handelslieden en havenbaronnen het initiatief tot de oprichting van ‘eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool’. Op 8 november 1913 werd deze hogeschool feestelijk geopend in de grote zaal van de sociëteit ‘Harmonie’. Honderd jaar later, op de geboortedag van de oudste voorloper van Erasmus School of Economics, behoort de Dies Natalis tot één van de hoogtepunten van het centennial programma.

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr wees in haar openingswoord op de waarde van honderd jaar impact, gecreëerd door onderzoekers, studenten en alumni. In zijn Centennial toespraak ging decaan prof.dr. Philip Hans Franses van Erasmus School of Economics daarna in op de honderdjarige geschiedenis en toekomst van zijn faculteit. Zijn rede sloot hij af met een spectaculaire videoclip.

Tijdens de Dies Natalis vond ook de rectoraatsoverdracht plaats. Prof.dr. Huibert Pols volgt prof.dr. Henk Schmidt op als rector magnificus.

Eredoctoraten

Tijdens de academische zitting van deze feestelijke 100ste Dies Natalis werden acht eredoctoraten uitgereikt aan vooraanstaande wetenschappers. Op voordracht van de Erasmus School of Economics viel prof.dr. Steven Levitt (zie foto's hieronder) deze eer te beurt.

Levitt is een Amerikaanse econoom, bekend van zijn boeken Freakonomics (2005) en SuperFreakonomics (2009). In 2004 won hij de John Bates Clark Medal, een academische prijs voor Amerikaanse economen jonger dan veertig jaar die een significante bijdrage hebben geleverd aan de economische wetenschap. Daarnaast werd hij in 2006 door Time Magazine verkozen tot één van de '100 mensen die onze wereld vormgeven'.

In de ochtend had elke faculteit een programma georganiseerd rond ‘hun’ eredoctor. Erasmus School of Economics keek in haar programma terug op de rijke waaier van prestaties en hoogtepunten van de faculteit als grondlegger van de universiteit. Daarnaast werden de eerstejaars cum laude studenten in het zonnetje gezet en verzorgde eredoctor Steven Levitt de keynote speech. Op inspirerende wijze maakte hij het publiek deelgenoot van zijn ervaringen met het onderzoek naar criminaliteit en wat dit voor impact heeft (gehad) op de economie en maatschappij.

De receptie na afloop van de Dies Natalis ging over in een buffetdiner en een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder de bezielende leiding van gastdirigent Jaap van Zweden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen