Verlenging lockdown brengt de economie nog grotere schade toe

Het Parool
Erasmus School of Economics

Volgens Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, zal de verlenging van de lockdown de economie nog grotere schade toebrengen. Dit terwijl de effecten van de lockdown verwaarloosbaar zijn. ‘Hoe langer de maatregelen duren, des te groter de economische schade wordt’, zegt Jacobs in interviews met Het Parool en AD. Volgens hem is het dan ook tijd voor een nieuwe aanpak.

Geen duidelijk coronastrategie

‘De gevolgen van de huidige lockdown waren al erg negatief. Verlengen vergroot de problemen alleen maar’, zegt Jacobs. De verlenging zou ervoor zorgen dat meer bedrijven in de problemen raken, meer mensen werkloos worden, zelfstandigen nog minder opdrachten krijgen en leerlingen en studenten een grote onderwijsachterstand oplopen. Daarnaast blijft de sociale en psychische druk in de maatschappij groeien. ‘Je mag hopen dat zulke gevolgen invloed hebben op het besluit dat het kabinet neemt’, zegt Jacobs.

Jacobs verwacht dit echter niet. ‘Het kabinet heeft geen duidelijke coronastrategie, anders dan het controleren van problemen in ziekenhuizen. Ik zou willen dat de overheid duidelijk maakt hoe ze de problemen in de zorg afzet tegen problemen in de economie, tegen ongelijke onderwijskansen, inbreuken op grondrechten en beperkingen van vrijheden van mensen om te handelen, te reizen, te sporten, te recreëren en sociale activiteiten te ontplooien.’ Jacobs vraagt zich af waar de prioriteit ligt. Als het beheersen van de problemen in de zorg de enige maatstaf is, dan hebben alle andere bijkomende problemen geen gewicht, en dit kan niet de bedoeling zijn volgens Jacobs.

Gebalanceerd coronabeleid

Volgens Jacobs is het dan ook tijd voor een gebalanceerder coronabeleid. ‘De huidige harde maatregelen en afwachten tot vaccins effect hebben, in de hoop dat we daarmee het virus onderdrukken, zijn economisch extreem schadelijk. Lockdowns maken dingen stuk waarvan we niet weten of die te repareren zijn. Een betere strategie is om kwetsbaren die grotere kans hebben om ziek te worden meer te beschermen en niet-kwetsbaren meer vrijheid te gunnen en zo immuniteit op te bouwen. Stel winkels een paar uur exclusief open voor kwetsbaren. Of maak huisvesting elders mogelijk voor mensen die kleinbehuisd zijn en geïnfecteerd zijn geraakt, zodat ze niet hun hele gezin besmetten.’

Ook vertelt Jacobs over hoe met sneltesten scholen, restaurants en theaters weer open zouden kunnen gaan. ‘Dan kunnen we de samenleving veel sneller herstarten, met beperkte risico’s op de volksgezondheid. Het kabinet differentieert wel het beleid voor de toediening van vaccins: zorg- medewerkers en verpleeghuisbewoners eerst. Terecht. Maar als het om de economie gaat, lijkt differentiatie uit den boze.’ Volgens Jacobs is het ook duidelijk dat het stilleggen van de economie steeds minder goed werkt. ‘Het aantal besmettingen gaat niet significant omlaag terwijl deze lockdown strenger is dan tijdens de eerste piek. Moet je dan steeds hardere maatregelen nemen met steeds meer schade voor de economie en het maatschappelijk leven?’

Professor
Meer informatie

De volledige artikelen van Het Parool, 11 januari 2021, en AD, 14 januari 2021, kunt u hierboven downloaden.