Verrekenen winst en verlies binnen moedermaatschappij op losse schroeven

Verrekenen winst en verlies binnen moedermaatschappij op

De fiscale eenheid is onlangs opnieuw onder vuur komen te liggen. Deze regeling biedt dochterondernemingen binnen een Europees land de mogelijkheid gezamenlijk winstbelasting te betalen via hun moedermaatschappij. Zo kunnen winsten en verliezen met elkaar worden verrekend. Vorig jaar oordeelde de Europese rechter nog dat de Nederlandse Belastingdienst de regeling te beperkt toestaat. 

Terwijl het ministerie van Financiën nog werkt aan nieuwe wetgeving die de gevolgen opvangt van de rechterlijke uitspraak van vorig jaar, heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag het volgende schot gelost op de veelgebruikte fiscale eenheid. De raadgever van het Hof doet dat in een zaak waarin een Franse rechtbank advies vraagt aan de hoogste Europese rechter. In Frankrijk hoeven moederbedrijven die een winstuitkering krijgen van hun dochters daar niet nog eens belasting over te betalen, met uitzondering van 5% waarover wel winstbelasting verschuldigd is. Als moeder en dochter echter een fiscale eenheid komt deze gedeeltelijke belasting te vervallen.

Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan Erasmus School of Economics en werkzaam als International Tax Partner bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V., geeft zijn mening in Het Financieele Dagblad, d.d. 10 juli 2015. ‘Het is niet wenselijk, maar de wetgever zou kunnen zeggen: we stoppen met de fiscale eenheid.’ Aldus van Sprundel. 

Ook Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, is bang voor ‘cherry picking’.  ‘Dit is tegelijk het zwakke punt in de conclusie van de advocaat-generaal: er is geen rekening mee gehouden dat er naast voor- ook nadelen kleven aan een fiscale eenheid.’ Kavelaars houdt er daarom rekening mee dat het Hof na de zomer anders oordeelt dan zijn raadgever. `Als het Hof de advocaat-generaal volgt, zie ik niet hoe je de nadelige gevolgen eenvoudig zou kunnen repareren met nationale wetgeving.’ Aldus Kavelaars. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in Het Financieele Dagblad, d.d. 10 juli 2015.