Verschillen in gezondheid tussen rijk en arm: over metingen en veronderstellingen

Leidt een hoog inkomen tot een goede gezondheid? Of is een goede gezondheid essentieel om een hoog inkomen te verwerven? En moeten we ons als samenleving hierover zorgen maken? Deze vraagstukken komen aan de orde in de oratie Health, Income…And Justice for all! van dr. Tom Van Ourti. Hij aanvaardt vrijdag 3 juni 2016 het ambt van bijzonder hoogleraar Toegepaste Gezondheidseconomie vanwege het Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In zijn inaugurale rede gaat Van Ourti in op het verband tussen inkomen en gezondheid, hoe je dat kunt meten en welke veronderstellingen daarbij gemaakt worden. In Nederland bijvoorbeeld, veronderstelt het RIVM dat het absolute verschil in gezondheid tussen rijk en arm ertoe doet; terwijl de Belgische beleidsvoerders vooral begaan zijn met relatieve gezondheidsverschillen. 

Van Ourti stelt dat het meten van gezondheidsverschillen ook rekening moet houden met de onderliggende oorzaken. Maken we ons als samenleving zorgen wanneer gezondheidsverschillen het resultaat zijn van welbewuste keuzes van lage inkomens om te roken? Of eerder wanneer genetische achtergrond leidt tot ziekte en een daarop volgende daling van inkomen? Bij de metingen zou je dus bijvoorbeeld rekening kunnen houden met het feit of ongezond gedrag een keuze is of niet. Recente ontwikkelingen in de economische literatuur laten toe deze inzichten over oorzaken mee te nemen in de meting van gezondheidsongelijkheden.

Over Tom Van Ourti

Tom Van Ourti doceert methoden van economisch onderzoek en coördineert de master Health Economics bij de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op verdelingsvraagstukken in de gezondheidseconomie. Hij bestudeert de samenhang tussen gezondheid en socio-economische status met behulp van sociale keuzetheorie en micro econometrische methoden. Zijn werk werd gefinancierd met gelden van het FWO, NWO, NETSPAR, NIA, en AXA Research Fonds. Van Ourti publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften, zowel binnen het vakgebied economie (o.a. Review of Economics and Statistics, Journal of Health Economics), als binnen het vakgebied epidemiologie en volksgezondheid (o.a. Bulletin of the World Health Organization). Hij promoveerde in 2004 aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, en als docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2006 is Van Ourti universitair docent bij Erasmus School of Economics, in 2010 werd hij universitair hoofddocent in de gezondheidseconomie. In 2007-2008 was hij tevens gastonderzoeker aan de Universiteit van Melbourne.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen