Verschillende rollen voor netwerken in sociale innovatie

Verschillende rollen voor netwerken in sociale innovatie

Netwerken hebben verschillende rollen in sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek bij twaalf transnationale sociale innovatienetwerken in het kader van het Europese FP7 programma TRANsformative Social Innovation Theory (TRANSIT), gecoördineerd door DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

‘Doe-democratie’, ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘sociale innovatie’ staan hoog op de nationale en Europese politieke en beleidsagenda en worden vaak als oplossingen gezien voor grootschalige maatschappelijke vraagstukken. TRANSIT onderzoekt of sociale innovatie onderdeel kan zijn van transformatie.

Het afgelopen jaar zijn twaalf transnationale sociale innovatie-netwerken zoals Transition Towns, Hackerspaces en sociaal ondernemers als The Impact-Hub en Ashoka onderzocht. Het zijn nieuwe sociale praktijken, nieuwe ideeën, nieuwe modellen, nieuwe regels, nieuwe sociale relaties en nieuwe producten. De meeste sociale innovaties zijn combinaties daarvan, die bijvoorbeeld een praktijk en een idee combineren (bijvoorbeeld ‘design-thinking’) en dat toepassen op maatschappelijke vraagstukken, zoals het DESIS-netwerk (Design for Social Innovation and Sustainability).

Incubatie
Zowel het hele netwerk als de lokale knooppunten en het proces waarmee zij bijdragen aan maatschappelijke transformatie zijn onderzocht. Veel netwerken en lokale knooppunten blijken fysieke en mentale ruimte te bieden voor sociale innovatie. Dit is een op zichzelf staande sociale innovatie en wordt ‘incubatie’, ‘ecosysteem’ of ‘lab’ genoemd. Daarbinnen kunnen bijvoorbeeld netwerken ruimten voor co-working faciliteren en start-ups samenwerken aan innovatieve oplossingen. Overigens identificeert maar een klein aantal netwerken zich expliciet met de term ‘sociale innovatie’. Andere netwerken zijn er sceptisch over en verzetten zich ertegen. 

Over TRANSIT
TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory), een ambitieus vierjarig FP-7 project, ontwikkelt een theorie over het proces waarmee sociale innovatie bijdraagt aan maatschappelijke transformatie. Veel sociale innovators en ondernemers werken lokaal, maar zijn door netwerken verbonden aan andere innovators en ondernemers over de hele wereld. TRANSIT onderzoekt deze verbindingen in transnationale netwerken van sociale innovatie. Naast IHS en DRIFT zijn nog 10 Europese en Latijns-Amerikaanse partners betrokken.

Meer informatie

Hanna Schultz, mediarelaties IHS, communcation.transit@ihs.nl
Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, T (010) 408 2145 E marjolein.kooistra@eur.nl