Verslag Symposium 4 december: 'Volledige vergoeding of adequate erkenning'

Op vrijdag 4 december organiseerde de master Aansprakelijkheid en Verzekering het symposium ‘Volledige vergoeding of adequate erkenning’, dat plaatsvond op de Erasmus Universiteit. Tijdens dit symposium, dat geleid werd door dagvoorzitter Siewert Lindenbergh, stonden verschillende compensatieregelingen op het gebied van personenschade centraal. 

John Beer, advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam, startte de dag met een lezing over de afwikkeling van grote rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Vervolgens sprak Machiel van der Woude, directeur van het Instituut Asbestslachtoffers, over de schaderegelingen die bestaan voor slachtoffers van asbest met de ziekte mesothelioom, longkanker of asbestose. Bart Holthuis, Voorzitter van de Compensatiecommissie Rooms-Katholieke Kerk Nederland en advocaat bij JPR Advocaten te Enschede, hield daarna een presentatie over compensatieregelingen die bestaan voor het misbruik dat in de Rooms Katholieke Kerken heeft plaatsgevonden. Jan van Dijk, lid van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en hoogleraar Victimologie aan de Universiteit van Tilburg, sloot de dag af met een lezing over compensatie na misbruik in de Jeugdzorg. In alle lezingen werd aandacht besteed aan kenmerken van de regelingen, de voor- en nadelen ervan en wat voor lessen er zijn voor de toekomst. Elke spreker sloot af met het thema van de dag: 'volledige vergoeding of adequate erkenning?'. Opvallend was dat elke spreker anders naar het thema keek. De een was meer van mening dat er sprake moest zijn van een ‘volledige vergoeding wat resulteerde in een adequate erkenning’, de ander was van mening dat er gesproken moest worden van een ‘adequate vergoeding en een volledige erkenning’.