Vertekening van de effectieve belastingdruk voor multinationals

Erasmus School of Economics

Het is voor het eerst dat het kabinet een uitgebreid overzicht geeft over de omvang van de belastingafdracht van in totaal 155 Nederlandse multinationals. Dat gaat vanaf nu ieder jaar gebeuren, te beginnen met 2016. Toen maakten bedrijven 24,8 miljard euro winst waarover zij 2,6 miljard euro aan winstbelasting betaalden.

Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief kan uit de cijfers niet geconcludeerd worden dat multinationals over hun winsten slechts 10,6 procent belasting betalen, terwijl het tarief voor winsten boven 200.000 euro momenteel 25 procent bedraagt. Peter Kavelaars, Professor of Economics of Taxation bij Erasmus School of Economics, geeft aan dat er twee problemen zitten in de cijfers, waar rekening mee moet worden gehouden bij de interpretatie. Namelijk verliezen en dubbeltellingen.

Verliezen & dubbeltellingen

In de gehanteerde, internationale methode wordt geen rekening gehouden met winsten die door deelnemingen, zoals dochterbedrijven, worden behaald. Hierdoor ontstaan dubbeltellingen in de winst. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid in Nederland om verliezen uit het verleden met de winsten te verrekenen. Gerapporteerde winsten zijn hierdoor te hoog.  Zowel dubbeltellingen als het verrekenen van verliezen zorgen dus voor een overschatting van de winst, waarvoor een correctie moet worden gemaakt, concludeert Kavelaars.

Effectieve belastingdruk

Wanneer rekening wordt gehouden met deze afwijkingen, komt de effectieve belastingdruk voor multinationals op 21,7 procent. Dit percentage is nog steeds lager dan het afgesproken VPB-tarief van 25 procent. Volgens Peter kavelaars ligt dit aan allerlei fiscaaltechnische aftrekposten en bijzondere regelingen waardoor de effectieve druk iets lager kan zijn. Voor de komende jaren zal deze druk verder dalen. Waar het tarief dit jaar nog 25 procent is daalt het volgend jaar naar ruim 21 procent. De komende jaren mag aangenomen worden dat het allemaal nog iets lager wordt, stelt Kavelaars.

Professor

Peter Kavelaars

Meer informatie

Luister hier naar het hele item van BNR Nieuwsradio, 8 juli 2020.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen