Vici voor Sander Herfst voor onderzoek naar overdraagbaarheid van luchtwegvirussen

Erasmus MC

Viroloog dr.ing Sander Herfst van het Erasmus MC heeft een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro gekregen voor onderzoek naar de overdraagbaarheid van luchtwegvirussen.

Regelmatig worden mensen geïnfecteerd door nieuwe luchtwegvirussen uit het dierenrijk. In enkele gevallen worden deze virussen overdraagbaar van mens op mens en ontstaat er een pandemie. Het meest recente voorbeeld is de COVID-19 pandemie, maar er was ook bijvoorbeeld de Mexicaanse grieppandemie in 2009.

Resultaten helpen bij risico inschatting en preventie

In het onderzoek van Herfst worden de factoren bepaald die noodzakelijk zijn voor efficiënte overdracht van deze luchtwegvirussen tussen mensen. De resultaten kunnen helpen bij de risico inschatting en preventie van nieuwe virusuitbraken in de toekomst. Herfst kan gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Over Sander Herfst
Sinds 2016 is hij universitair docent en werkgroepleider bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Hij was eerder betrokken bij onderzoek naar de viruseigenschappen die noodzakelijk zijn voor de overdraagbaarheid van griepvirussen via de lucht en recenter bij onderzoek naar de pathogeniteit en overdraagbaarheid van SARS-CoV-2. Deze studies zijn gepubliceerd in de toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften Science en Cell.

Sander is er blij mee, omdat hij zijn onderzoeksgroep nu verder kan gaan uitbreiden, en de onderzoeksplannen waar hij al een tijd mee rond loopt nu eindelijk kan gaan uitvoeren.

Onderzoeker
Dr.ing Sander Herfst

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen