VIDI-subsidie voor Aurélien Baillon

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan dr. Aurélien Baillon van Erasmus School of Economics een VIDI-subsidie toegekend. Naast Baillon ontvangen nog twee wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam een VIDI-subsidie, te weten dr. Dimitris Rizopoulos en dr. ir. Jurgen Marteijn van het Erasmus MC.

Met deze subsidie kan Aurélien Baillon een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep samenstellen. Baillon ontvangt maximaal 800.000 Euro; daarmee kan hij vijf jaar aan het onderzoek werken.

De Vidi-subsidie is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.
NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Rationele verwachtingen voorbij
Hebben mensen perfecte (rationele) verwachtingen over hun toekomst zoals economen doorgaans aannemen? Het onderzoek van laureaat Aurélien Baillon bestudeert de werkelijke verwachtingen van mensen. Dat leidt tot een beter begrip waarom mensen zich te veel verzekeren en te weinig sparen voor hun pensioen.

Aurélien Baillon is universitair hoofddocent in Behavioral Economics bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie. In zijn onderzoek bestudeert hij beslissingen onder onzekerheid. In 2010 ontving Baillon een VENI beurs van NWO.

 

 

Decaan prof.dr. Philip Hans Franses van Erasmus School of Economics is verheugd met de prestatie van Aurélien Baillon.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen