Vidi-subsidie voor Sander Herfst

Vidi-subsidie voor Sander Herfst

Viroloog dr. Sander Herfst van het Erasmus MC heeft een Vidi-subsidie van 800.000 euro gekregen voor onderzoek naar de overdraagbaarheid van luchtwegvirussen. Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument van het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (NWO) voor ervaren onderzoekers. ​

Regelmatig worden mensen geïnfecteerd door nieuwe virussen uit het dierenrijk. In het onderzoek van Sander Herfst worden de eigenschappen bepaald die noodzakelijk zijn voor overdracht van deze virussen tussen zoogdieren. De resultaten kunnen helpen bij de risico inschatting en preventie van nieuwe virusuitbraken in de toekomst. Met de Vidi-beurs kan Herfst vijf jaar onderzoek doen. 

Sander Herfst (1978) heeft zijn bachelor diploma behaald in 2000 (Biotechnologie, Utrecht) en zijn master diploma in 2002 (Biomedische Wetenschappen, Amsterdam). In 2008 is hij aan het ErasmusMC gepromoveerd op zijn onderzoek naar vaccinatie strategieën tegen het humaan metapneumovirus, dat luchtweginfecties veroorzaakt bij vooral kinderen en ouderen. Sinds 2008 is hij postdoc onderzoeker bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Hij was betrokken bij het creëren van een H5N1 virusvariant (vogelgriep) dat door de lucht overdraagbaar is tussen zoogdieren, en de vervolg studies naar de virus eigenschapen die die voor deze overdraagbaarheid noodzakelijk zijn. Deze studies zijn gepubliceerd in de toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften Science en Cell.

Over Vidi 
Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. 

NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In de Vidi-ronde van 2014 dienden in totaal 509 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 87 gehonoreerd.

 

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl