Vidi voor Daniel Trottier, Elaine Mak en Liesbeth van Rossum

Vidi voor Daniel Trottier, Elaine Mak en Liesbeth van Rossum

Mediawetenschapper dr. Daniel Trottier (Erasmus School of History, Culture and Communication) en juriste prof.dr. Elaine Mak (Erasmus School of Law) en internist-endocrinoloog prof.dr. Liesbeth van Rossum (ErasmusMC)  hebben Vidi-subsidie van 800.000 euro toegekend gekregen van NWO. Trottier doet onderzoek naar eigenrichting met digitale media, Mak onderzoekt de Europese rechterlijke cultuur en Van Rossum stresshormonen als risicofactor van overgewicht en de complicaties daarvan. Met de subsidie kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

Digital Vigilantism
In het onderzoek van Daniel Trottier staan digitale media centraal. Zij stellen burgers in staat om anderen te vervolgen door hen op schadelijke wijze zichtbaar te maken. Het is een praktijk die voortbouwt op eerdere vormen van eigenrichting, waarbij technologische vooruitgang en gebruikerscultuur bepalen wat acceptabel is. Dit vormt een uitdaging voor wetenschappers, gebruikers, politie en beleidsmakers.

Naar een Europese rechterlijke cultuur?
Effectieve rechtsbescherming in de Europese Unie vereist samenwerking tussen rechters op basis van gedeelde professionele waarden, rechtsregels en werkwijzen. Elaine Mak onderzoekt in hoeverre de rechtspraakculturen in EU-lidstaten zich kunnen ontwikkelen tot één Europese rechterlijke cultuur. Mak kreeg meerdere grants als student en promovenda, in 2008 een Veni van NWO. Zij is sinds 2014 directeur van Erasmus Graduate School of Law.


Zijn stresshormonen dikmakers en slecht voor de gezondheid? 
Liesbeth van Rossum onderzoekt of het stresshormoon cortisol een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van overgewicht en de complicaties hiervan zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Ook wordt onderzocht hoe het komt dat cortisol veelal verhoogd is bij obese mensen. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingen gericht op cortisol verlaging. Van Rossum is lid van De Jonge Akademie en voorzitter van Young Erasmus en kreeg diverse grants, waaronder in 2008 een Veni.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 572 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 87 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen