Vier onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen financiering van de Open Competitie SGW-XS

Erasmus campus high view
Zonnige dag op campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

Vier onderzoekers binnen het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen ontvangen financiering in de Open competitie. Zij mogen van start met een veelbelovend idee of een vernieuwend en risicovol initiatief. De laureaten zijn dr. Femke Hilverda van Erasmus School of Health Policy & Management, en dr. Clara Egger, dr. Francisca Grommé en dr. Irene van Oorschot van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Een samenvatting van de onderzoeken die financiering ontvangen:

Clara Egger

DisLex – Analysing the Features of Disaster Law Through Computational Text Analysis Methods

dr. Clara Egger, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Het versterken van de veerkracht bij rampen is een prioritaire mondiale doelstelling. Juridische paraatheid, namelijk de aanneming van rampenwetgeving die een doeltreffende rampenbestrijding organiseert en de mensenrechten en de democratie waarborgt, is de sleutel tot dit doel. Ondanks internationale richtlijnen is er weinig bekend over de kwaliteit van het rampenrecht wereldwijd. DisLex vult deze leemte en gebruikt computationele tekstanalyse methoden om de eerste dataset te creëren die de kenmerken van het rampenrecht in 100 landen vergelijkt over een periode van 10 jaar (2013-2023). DisLex opent nieuwe wegen voor onderzoek naar de impact van juridische paraatheid op rampenbestendigheid.

Francisca Grommé

Connecting work automation to everyday environmental care: the case of fish farming

dr. Francisca Grommé, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Boerenbedrijven automatiseren zorg voor dieren en hun omgeving, bijvoorbeeld door benodigde voeruitgifte te voorspellen. Maar wat is het effect van deze geautomatiseerde werkomgeving op de ervaren verantwoordelijkheden van werknemers voor dieren en hun leefomgeving (zorgpraktijken)? Deze vraag wordt beantwoord door kwalitatief onderzoek bij twee hightech visboerderijen, met als doel het opstarten van een innovatieve, interdisciplinaire onderzoekslijn. Het baanbrekende aspect voor studies naar werk is dat visboerderijen effecten van automatisering op afhankelijkheidsrelaties tussen werknemers, dieren en leefomgeving zichtbaar kunnen maken, hetgeen een alternatief biedt voor het uitgangspunt van menselijke autonomie. De resultaten kunnen technologieontwerp ondersteunen en bijdragen aan beleidsdiscussies over landbouwhervormingen.

 dr. (Femke) MD Hilverda

(Un)intended Fatherhood and Paternal Involvement

dr. Femke Hilverda, Erasmus School of Health Policy & Management

Betrokkenheid van de vader tijdens preconceptie, zwangerschap, bevalling en opvoeding van kinderen heeft enorme voordelen. Er is echter weinig onderzoek dat zich specifiek op vaders richt, met name in het geval van onbedoelde zwangerschappen. Daarom is nog grotendeels onbekend waarom vaders wel of niet betrokken zijn bij kindzorg. Huidig projectvoorstel speelt hierop in door met een mixed-methods design te onderzoeken of vaderlijke betrokkenheid verschilt tussen mannen die onbedoeld of bedoeld vader worden. Bovendien onderzoeken we of er factoren zijn die kunnen verklaren waarom sommige mannen succesvoller zijn in het opnemen van hun rol als vader dan anderen.

Irene van Oorschot
Tim Leguijt fotografie

Sludge Matters! An ethnographic exploration of post-flood river sludge and its implications in socioecological relations

dr. Irene van Oorschot, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Dit etnografisch onderzoek verkent transformaties van de ecologie en publieke en private ruimte in Valkenburg aan de Geul, als gevolg van de overstromingen van 2021 door het prisma van rivierslib. Deze etnografische studie analyseert hoe rivierslib de lokale ecologie en sociale omgeving van de Geul heeft geïnformeerd, getransformeerd en gedeformeerd. Het ontwikkelt daarmee een beter begrip van de manier waarop natuurrampen ingrijpen in zowel menselijke als meer-dan-alleen menselijke relaties. Op die manier levert deze studie kennis op die beleidsmakers en andere stakeholders helpt om beter voorbereid te zijn op toekomstige natuurrampen in Nederland en daarbuiten.

Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Gerelateerde content
Zeven onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC hebben een NWO SGW Open Competitie beurs toegewezen gekregen.
Erasmus - Woudestein - beeld

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen