Vier vrouwelijke hoogleraren benoemd in Westerdijkjaar

Op donderdag 8 maart 2018, internationale vrouwendag, heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend gemaakt dat de universiteiten erin zijn geslaagd om honderd nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen in het kader van de ‘Westerdijk Talentimpuls’ van NWO. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in totaal vier vrouwelijke hoogleraren benoemd.

In 2017 was het een eeuw geleden dat de eerste Nederlandse vrouw, Johanna Westerdijk, hoogleraar werd. Het ministerie stelde in het teken van dat Westerdijkjaar extra middelen (5 miljoen euro) ter beschikking voor het aanstellen van honderd vrouwelijke hoogleraren. De universiteiten die gebruik wilden maken van deze Westerdijk Talentimpuls dienden hun aanvraag in bij NWO.

De vier EUR benoemingen zijn:

Trots, maar nog veel werk aan de winkel

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols: “Ik ben erg trots op deze vier nieuwe vrouwelijke hoogleraren. Er is echter heel veel werk aan de winkel. De komende tijd neemt de Erasmus Universiteit aanvullende maatregelen om onze streefcijfers te behalen van 20 procent vrouwelijke gewoon hoogleraren in 2020. Er is een cultuurverandering nodig. Met de Universiteitsraad is afgesproken te onderzoeken wat de obstakels zijn’.
De universiteit gaat onder meer de benoemingsprocedure voor hoogleraren tegen het licht aanhouden en een ‘toolkit’ ontwikkelen voor selectie en recruitment procedures, met daarin een training om impliciete bias bij benoemingen te voorkomen.

Westerdijkjaar

Het doel van de Westerdijk Talentimpuls is het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top. Voorwaarde voor het goedkeuren van de aanvraag om een financiële tegemoetkoming is onder andere dat de betreffende hoogleraar uitzicht krijgt om een vast dienstverband.
Het idee voor de Westerdijk Talentimpuls komt van Athena’s Angels, vier vrouwelijke hoogleraren die zich inzetten voor de belangen van vrouwen in de wetenschap.

Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 1216, E press@eur.nl