Vijf nieuwe PhD projecten Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’

Het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ heeft kortgeleden vijf onderzoekers een beurs van 150.000 euro toegekend, als bijdrage aan nieuwe promotieonderzoeken. De onderwerpen variëren van de informatie voorziening rondom gezondheidsinformatie tot het berekenen van de causaliteit in gezondheidsongelijkheid.

“Smarter Choices for Better Health” startte in 2017 als een gezamenlijk initiatief van Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Medisch Centrum en Erasmus School of Economics. “Smarter Choices for Better Health” richt zich op multidisciplinair onderzoek rondom de thema’s gezondheid en gezondheidszorg. Het onderzoek is georganiseerd in vier zogeheten Action Lines. Binnen deze Action Lines zijn onder meer al in totaal acht promovendi actief.

De call waarin de vijf nieuwe onderzoeken zijn geselecteerd was bedoeld om de scope van het onderzoek binnen de Action Lines te verbreden en nieuwe mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek te scheppen. De geselecteerde onderzoeken komen van het Erasmus MC, Faculteit Wijsbegeerte en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Elk onderzoek is gebaseerd op een samenwerking tussen tenminste twee faculteiten. In totaal dienden 15 onderzoekers een voorstel in. Vanwege de hoge kwaliteit van de voorstellen heeft de selectiecommissie ervoor gekozen om vijf onderzoeken te financieren, in plaats van de oorspronkelijk geplande vier. De vijf gehonoreerde projecten zijn:

Action Line 1: Incentivizing Prevention
Jasper Been (Erasmus MC) met het project: ‘Individualising incentive-based strategies to support smoking cessation among employees’.
Jeroen van der Waal (ESSB) met het project: ‘How to provide health information to those who need it most?’
Action Line 2: Value-based Health Care
Bob Roozenbeek (Erasmus MC) met het project: ‘Performance feedback as part of Value-Based Health Care: a randomized evaluation of the effect on quality of stroke care.’
Action Line 3:  Evaluation of Health Care
Jack Vromen (FW/ESPhil) met het project: ‘Eliciting Laundered Preferences in the Context of Health and Wellbeing.’
Action Line 4: Health Equity
Loes Bertens (Erasmus MC) met het project: ‘Innovative approaches to assessing causality in health inequity in early life and the effectiveness of implemented interventions.’

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen