Voorstel ‘Besluitvormingsproces voor interpretatie btw-begrippen'
geschreven door Ruud Zuidgeest

Voorstel ‘Besluitvormingsproces voor interpretatie btw-begrippen'

De Europese Commissie heeft op 18 december 2020 een voorstel ‘Besluitvormingsproces voor interpretatie btw-begrippen' gedaan.

Het voorstel omvat een zogenoemde  btw-comitologieprocedure: naast het raadgevende btw-comité wordt voorgesteld om de Europese Commissie zelf meer macht te geven bij de invulling van begrippen zoals ‘ondernemer’ en ‘fiscale eenheid’, reikwijdte van vrijstellingen, aftrekrecht etc. 

Op zich is dit een welkom initiatief. Met 27 lidstaten in de EU is het onvermijdelijk dat belangrijke btw-begrippen niet overal hetzelfde worden uitgelegd, en de jurisprudentie van het Hof van Justitie laat zien dat hierover met enige regelmaat ook wordt geprocedeerd. Of het voorstel ook door de lidstaten zal worden aangenomen, is een interessante vraag. Met de comitologieprocedure zouden de lidstaten immers (weer) een stukje van hun fiscale autonomie verliezen. In een tijd waarin onvrede over de samenwerking binnen Europa zelfs aanleiding kan zijn om het EU lidmaatschap op te zeggen, gaat dat misschien voor sommige lidstaten te ver. Omdat richtlijnvoorstellen nog altijd unaniem moeten worden aangenomen door de Europese ministerraad, is één dwarsligger al voldoende om dit op zichzelf nobele initiatief naar de prullenmand te verwijzen. Ik ben erg benieuwd naar de verdere behandeling van het voorstel in de Ecofinvergaderingen.

Meer informatie

Bekijk het volledige voorstel 'Besluitvormingsproces voor interpretatie btw-begrippen' (pdf)