Vooruitblikken op de 26ste Klimaatconferentie van de VN ‘Ik kan daar contact leggen met andere academici en samenwerkingen opzetten.’

Van 31 oktober tot 12 november vindt de 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties, ook bekend als COP26, plaats in het Schotse Glasgow. Dr. Ryan Holmes, die gespecialiseerd is in Environmental Economics en het energiebeleid voor de maritieme industrie, hoopt het evenement te kunnen bezoeken en daar met veel verschillende mensen in contact te komen. 'Mijn voornaamste hoop is dat de conferentie succesvol zal verlopen en dat de coronabeperkingen de interactie en samenwerking met andere bezoekers niet in de weg zullen zitten.'

Scheepvaartsector grote uitstoter van broeikasgassen

Holmes was werkzaam in de energiesector, voordat hij de overstap maakte naar de academische wereld, waar hij promoveerde bij prof. dr. McCauley. In februari verhuisde hij vanuit Edinburgh naar Rotterdam, om zich aan te sluiten bij de onderzoekspijler Global Social Challenges. Ook is hij betrokken bij het Resilient Delta Initiative als coördinator van het onderzoeksthema rondom havens. In deze rol werkt hij aan een project dat de emissies in de Rotterdamse haven wil verminderen. Zijn vertrek naar Rotterdam, een stad met wereldhaven, was een logische stap voor Holmes. Eerder werkte hij bij het Stockholm Environment Institute, waar zijn taak was om emissies te modelleren voor de maritieme industrie. Hij is ook betrokken bij het Arctic Research Centre en de Marine Alliance for Science and Technology for Scotland (MASTS). Voor dit onderzoek kijkt hij naar de effecten van maritieme activiteit in en rondom Antarctica. Holmes benadrukt dat je de wereldwijde uitstoot van de scheepvaartindustrie niet moet onderschatten: “Als je wereldwijde uitstoot van de scheepvaartindustrie vergelijkt met dat van een land, staat deze op de zesde plek, en is de totale uitstoot groter dan dat van Duitsland.”

Informele ontmoetingen zijn essentieel voor realistisch beleid

Vanwege Covid-19 moest COP26 een jaar worden uitgesteld. Om een nieuw beleid te maken en nieuwe samenwerkingen te stimuleren, is het belangrijk dat de conferentie dit jaar zonder al te veel beperkingen kan plaatsvinden. “Deze internationale conferentie is van cruciaal belang voor de maritieme industrie. Door de toegenomen globalisering zijn zoveel industrieën en landen afhankelijk geworden van de scheepvaartindustrie. Er zijn zoveel belangengroepen bij betrokken, dat landen in het verleden zeer terughoudend waren om beperkingen of richtlijnen door te voeren, omdat ze bang waren hun eigen belangen te ondermijnen.” licht Holmes toe. Hoewel de conferentie uit veel officiële vergaderingen en procedures zal bestaan, zijn juist de informele, niet-officiële bijeenkomsten van essentieel belang voor de beleidsvorming, zo blijkt uit de ervaring van Holmes: "Conferenties, zoals COP26, brengen verschillende belangengroepen, zoals regeringsvertegenwoordigers, mensen die werkzaam zijn in de scheepvaartindustrie, onderzoekers en mensen die voor NGO's werken, samen in een informele setting. Juist interacties in een informele setting zijn zinvol, omdat ze helpen een realistisch beleid te ontwikkelen.”

Op zoek naar samenwerking

Zijn persoonlijke doelen voor de conferentie zijn het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen die gerelateerd zijn aan zijn onderzoek naar scheepvaartemissies en andere onderwerpen die relevant zijn voor het Resilient Delta Initiative en de haven van Rotterdam. Holmes kijkt ook uit maar zijn ontmoetingen met andere deelnemers: “Ik hoop dat ik het gesprek kan aangaan met regeringsvertegenwoordigers die zich zorgen maken over de scheepvaartemissies. Ik heb eerder gewerkt aan ramingen van emissiemodellen en gekeken naar verschillende innovaties om uitstoot te verminderen, zoals hydrogen gas of waterstofenergie. Deze conferentie biedt mij de kans om in contact te komen met andere academici en samenwerkingen aan te gaan die de initiatieven waar ik aan werk een stap verder te brengen. En wie weet kom ik andere Erasmians tegen die bij NGO's of andere organisaties werken!”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen