Waarde door besparing

Waarde door besparing

Het bedrijfsleven kan tegenwoordig niet meer zonder shared service centers (SSC's). Deze zijn veelal gericht op kostenbesparing, maar bedrijven kijken nu naar de volgende stap: waarde creëren door middel van SSC's. Bas Karreman, universitair docent Organisatie en Strategie aan Erasmus School of Economics, heeft samen met Merijn de Jager en Stefanie Lentfert onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van een SSC.

Hieruit blijkt dat de beurskoers van een bedrijf niet significant wordt beïnvloed door de introductie van een SSC. Daarnaast bestaat er zelfs een negatief signaaleffect aangezien er nog altijd hoofdzakelijk op kostenreductie wordt gefocust: de organisatie in kwestie heeft tot dan toe niet efficiënt geopereerd en gaat dit nu optimaliseren door middel van een SSC. Het SSC-concept lijkt derhalve nog niet zodanig ontwikkeld dat het als positief wordt gewaardeerd door de markt. Echter bestaan er aanknopingspunten waarmee SSC's potentieel waarde zouden kunnen toevoegen.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen op Executive Finance, d.d. 27 augustus 2015.