Wat is geluk nu eigenlijk?

Wat is geluk nu eigenlijk?

‘Hij is de enige persoon in ons land die zich met recht ‘geluksprofessor’ kan noemen. Ruut Veenhoven (1942), van huis uit socioloog, werkt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en verdiept zich al meer dan veertig jaar in de wetenschap van het menselijk geluk. Dat je geluk niet kunt meten, is volgens hem onjuist.’

Ruut Veenhoven is als hoogleraar verbonden aan het kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek, Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). Op de vraag wat geluk is antwoordt hij: “Het vinden van een hanteerbare definitie heeft me jaren gekost. Het woord heeft veel betekenissen, zoals prettig leven, nuttig bezig zijn, maar ook voorbijgaande extase en duurzame voldoening. Begripsmatig kun je ze op één hoop gooien, maar als je gaat meten blijken ze vaak niet samen te gaan. Mensen die een dementerende partner verzorgen zijn bijvoorbeeld wel nuttig bezig, maar leuk is het niet. Ik moest geluk ontdoen van moraal. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de best hanteerbare definitie is hoeveel plezier mensen hebben in hun leven. Geluk als levensvoldoening." 

Meer informatie

Over het EHERO:

Het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) is koploper op het gebied van geluksonderzoek. EHERO combineert geluksonderzoek en fundamenteel economisch onderzoek. Resultaten kunnen worden gebruikt voor het maken van beter geïnformeerde keuzes, zowel op individueel niveau als op beleidsniveau bij overheid en bedrijfsleven. Initiatiefnemers van EHERO zijn Erasmus School of Economics, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en de Faculteit Wijsbegeerte.

Klik hieronder voor het volledige interview van 1 maart 2014 in het NRC Handelsblad en het volledige artikel van 3 maart 2014 in Trouw.