'Wat je koopt is een verrassing in een doosje'

In het BNR Nieuwradio Beleggerspanel van 9 februari 2021, bespreken Mary Pieterse-Bloem, hoogleraar financiële markten aan Erasmus School of Economics en Hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN Amro, samen met Reinder Wietsma van IBS Capital Management en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, onder andere de vooruitzichten van economisch herstel en het standpunt van de ECB inzake dit herstel en de aankondiging van de beursgang van een SPAC in Nederland.

Bij het herbalanceren van het investeringsportfolio van ABN Amro, is aan luxe consumentengoederen (in investeringstermen consumer discretionary geheten) een groter gewicht toegekend ten koste van normale consumentengoederen. Ook constructiematerialen hebben een groter gewicht gekregen. Volgens Pieterse-Bloem heeft dit te maken met het vooruitzicht van economische groei en de bijkomende investeringen in infrastructuurprojecten. Na meer dan een jaar van thuiszitten en de onmogelijkheid om vast te houden aan oude consumptiepatronen, wordt verwacht dat mensen meer geld zullen uitgeven in de komende periode dat hopelijk in het licht staat van het afbouwen van maatregelen.

Tekenen van herstel

In de Verenigde Staten is een steunmaatregelenpakket aangekondigd van 1900 miljard dollar om een 'snel herstel' te accommoderen. 1900 miljard dollar is een flink getal, wel 10 procent van het BBP van de Verenigde Staten. Volgens Pieterse-Bloem dient over de belangrijkste vraag nog kortgesloten te worden: waar wordt het geld aan uitgegeven en hoe zal de allocatie van steun op de juiste plaats in de economie terechtkomen? De komende twee weken zullen ons meer duidelijkheid verschaffen, aangezien dan besloten zal worden over dit vraagstuk. Het is daarentegen van groot belang om te benadrukken dat het risico dat men te weinig doet, gevaarlijker is dan de situatie waarin men te weinig maatregelen treft. Er schijnt wel een verbetering op te treden omtrent inflatie en het koesteren van gezonde verwachtingen over de toekomst van de economie. Om een voorbeeld te geven: olieprijzen zijn weer op hetzelfde peil van voor de uitbraak van de pandemie. Dit is een belangrijke indicator van toekomstige verwachte inflatie.

Hoe gaat Europa om met de situatie? Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft een positief beeld van de toekomst. Ze wijst op het belang van een sterk beleid dat fiscaal en monetair beleid combineert om de economische gevolgen van de pandemie te bestrijden. Volgens Pieterse-Bloem zijn de ramingen van economische groei wat té optimistisch. Aan deze opmerking voegt ze de volgende noot toe: de ECB is van nature geneigd om optimistische voorspellingen te doen.

SPACs

Een ander onderwerp van gesprek is de opkomst van zogeheten SPACs (Special Purpose Acquisition Company): een bedrijf dat opgericht is met het enige doel om een ander bedrijf over te nemen. Om dit te bewerkstelligen, haalt het bedrijf geld op door middel van een beursgang. Welk (type) bedrijf de SPAC voornemens is om over te nemen, is niet duidelijk. SPACs hebben een termijn van twee jaar om een bedrijf te vinden dat geschikt is voor overname. SPACs zijn in de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen: het fenomeen komt het meest voor in de Verenigde Staten, maar zijn in de afgelopen tijd ook opgedoken in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In 2019 werd op deze wijze meer dan 13,6 miljard dollar opgehaald: meer dan vier maal het opgehaald bedrag in 2016. Pieterse-Bloem: 'wat je koopt is een verrassing in een doosje'. Het risico van SPACs is dat men in een SPAC investeert, afgaande op de goede naam van iemand die zich aan het bedrijf heeft gebonden, bijvoorbeeld Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. Deze mensen dragen geen noemenswaardig financieel risico, maar profiteren wel als het project een succes blijkt te zijn. Pieterse-Bloem noemt ook de periode van twee jaar van een SPAC, aangezien dat een ander risico is dat men in zijn achterhoofd moet houden bij de overweging om te investeren. Tijdens die twee jaar zit je investering namelijk vast in een vehikel dat niet beursgenoteerd is, wat de facto hogere opportuniteitskosten met zich meebrengt.

Professor
Meer informatie

U kunt de volledige uitzending van BNR Nieuwsradio, 9 februari 2021, hier beluisteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen