Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van corona voor Rotterdam?

Dr. Marianne van Bochove

Aan het begin van de coronacrisis werd de pandemie door sommigen wel the great equalizer – de grote gelijkmaker – genoemd. Niet alleen door zelfbenoemde deskundigen zoals popster Madonna, maar ook door échte experts. Want of je nu de president van Amerika bent of op driehoog achter woont in Crooswijk, besmetting kan iedereen overkomen. En ongeacht je positie of inkomen word je geraakt door de overheidsmaatregelen: het is zeldzaam wanneer je werk of sociale leven er niet door veranderd is.

De coronacrisis duurt in Nederland nu ruim een jaar en we kunnen inmiddels wel zeggen dat corona eerder een uitvergroter dan een gelijkmaker is: ongelijkheden van voor de crisis worden nog duidelijker zichtbaar en kloven worden groter. Nationaal en internationaal onderzoek laat dit ook zien: de verschillen tussen landen worden groter, maar ook binnen landen.

Onderzoek naar maatschappelijke impact

In het onderzoek De maatschappelijke impact van COVID-19 onderzoeken verschillende kennisinstellingen, waaronder de Erasmus Universiteit, de gevolgen van corona voor de samenleving. Dit doen we in samenwerking met verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam. Het onderzoek bestaat uit een grootschalige enquête en verdiepend kwalitatief onderzoek. We kijken naar de gevolgen van corona voor werk en inkomen, mentaal welbevinden, solidariteit en vertrouwen in de overheid. Het onderzoek laat zien dat de gevolgen niet gelijk verdeeld zijn over de bevolking.

Een voorbeeld. We hebben op verschillende momenten aan mensen gevraagd of ze gevoelens van angst, stress en uitzichtloosheid ervaren door corona. We hebben dit gevraagd aan het begin van de corona-uitbraak, in april van 2020. Toen bleek ongeveer een kwart van de mensen deze gevoelens te ervaren.

Volg of lees de rest van het minicollege op de website van Vers Beton.

Dr. Marianne van Bochove

Meer informatie

Socioloog en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Marianne van Bochove bespreekt in dit minicollege de gevolgen van corona voor Rotterdam als armste stad van Nederland. “Onderzoek laat zien dat de gevolgen niet gelijk verdeeld zijn over de bevolking.”