'We hebben een microscoop ontwikkeld waardoor iedereen dit probleem beter kan bestuderen'

De Volkskrant

In een artikel uit de Volkskrant wordt aandacht besteed aan onderzoek van Bastian Ravesteijn, universitair docent toegepaste economie aan Erasmus School of Economics. Hij licht zijn nieuwste toevoeging aan de veelzeggende statistieken van kansenkaart.nl toe.

Dertigers met ouders die in de laagste inkomensgroep zitten, hebben 50% meer kans op een flexibel contract dan dertigers met ouders die in de rijkste inkomensgroep zitten. Als voor het inkomen wordt gecorrigeerd, is die kans eenderde tot 50% hoger voor werknemers die een migratieachtergrond hebben. De toenemende kloof tussen arbeidsvoorwaarden van mensen die vaste en flexibele contracten hebben, is er een die volgens de regering in de komende periode aangepakt zal worden. Hopelijk draagt het werk van Ravesteijn hieraan bij: ‘het is niet dat we ermee het medicijn tegen kanker uitvinden, maar we hebben een microscoop ontwikkeld waardoor iedereen dit probleem beter kan bestuderen.’

Verschillen qua geografie en migratie

Ravesteijn legt de nieuwste toevoeging aan de Kansenkaart als volgt uit: ‘op de KansenKaart is te zien dat beperkte werkzekerheid en lage uurlonen vaker voorkomen bij dertigers die opgroeiden in de grote steden, in het oosten van Groningen en Drenthe, in Twente, in de mijnstreek bij Heerlen en bij mensen met een migratieachtergrond. Deze verschillen kunnen niet worden verklaard doordat de hun ouders minder verdienden. Onder dertigers in loondienst is de kans op een flexibele arbeidsovereenkomst bijna 50% hoger bij mensen met ouders die een laag inkomen hadden, vergeleken met hun leeftijdsgenoten met de rijkste ouders.’

Universitair Docent
Meer informatie

U kunt het artikel van De Volkskrant, 23 maart 2022, hierboven downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen