“We kijken hoe je stressoren kunt aanpakken en tegelijkertijd hulpbronnen vergroten”

Wat maakt dat iemand opbrandt? En hoe krijg je mensen juist bevlogen? Prof. dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Hij doet onderzoek naar de condities waarvan mensen erg gestrest raken, en naar condities waardoor ze juist plezier krijgen in wat ze doen.

Onderwijs staat in de Top 3 van sectoren die te kampen heeft met hoge werkdruk, is de werkdruk op de universiteit hoog?

“Docenten en hoogleraren moeten dingen dubbel doen; hybride lesgeven, live en streamen. Dat komt bovenop het normale werk. Het gaat gepaard met berichten dat er bezuinigingen aankomen. Je kunt wel spreken van zwaar weer. En verder moeten mensen hun collega’s missen door het thuiswerken.”

De EUR gebruikt uw modellen over stress en plezier in het werk, zoals de ‘Job Demands–Resources monitor’. Kunt u dit model kort uitleggen?

“Dingen die bijdragen aan stress zijn bijvoorbeeld chronische blootstelling aan hoge werkdruk, baanonzekerheid, een scheve balans tussen werk en privéleven en stress van technologie, om een paar recente voorbeelden te noemen. Waar mensen plezier of bevlogenheid uit kunnen halen, zijn hulpbronnen zoals: sociale steun, autonomie, feedback, waardering of ontplooiingsmogelijkheden.

Ons model stelt dat stressoren veel vermoeidheid kunnen opleveren. Dus die stressoren moeten aangepakt worden. Daarnaast werkt het zo, dat als je veel hulpbronnen hebt, je wel meer stressoren aankunt.”

“Stressoren moeten aangepakt worden, daar besteden we op de EUR aandacht aan. Daarnaast werkt het zo dat als je veel hulpbronnen hebt, je wel meer stressoren aankunt”

Wat kunnen leidinggevenden, maar ook werknemers doen, om een goede balans te bewaren?

“Het is heel belangrijk, juist in deze coronatijd waarin we thuiswerken, dat er nog steeds feedback wordt gegeven. En mensen elkaar blijven spreken. Dit geldt voor ieder bedrijf. Als je hoge werkdruk ondervindt en de leidinggevende kijkt niet naar je om, is er een verhoogd risico op stress of zelfs burn-out.

Tegelijkertijd kun je als werknemer actief op zoek naar hulpbronnen, bijvoorbeeld door mensen op te bellen. Uit ons onderzoek dat net voor de zomer is gedaan, dus tijdens de ‘intelligente lockdown’, blijkt dat deze vorm van job crafting goed werkt. Zelf een nieuw project starten, actief op zoek naar steun of feedback. Zelfleiderschap, doelen stellen voor jezelf, jezelf belonen. Maar ook playful work design helpt: je werk leuker maken met humor of een competitie met jezelf. Als ik mezelf als doel stel 25 mails in een uur weg te werken, maak ik er een soort wedstrijdje van.”

Heeft de EUR deze corona-situatie onder controle?

“Het blijft een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt. Met 29 co-auteurs vanuit de hele wereld hebben we hierover een paper geschreven, dat net is gepubliceerd in de American Psychologist. Bij een crisis moet je eerst duiden wat er aan de hand is en vervolgens aangeven welke kant je opgaat als organisatie. Als medewerkers kregen we in het begin bijna dagelijks mails van de EUR. Het is goed als een organisatie aangeeft wat de visie is, en welke kant zij op wil gaan.

In de nieuwe Aanpak Werkdruk die werkt met onze modellen, wordt gekeken hoe stressoren aangepakt kunnen worden en hulpbronnen vergroot kunnen worden. Als je de stressoren niet bij de bron aanpakt, blijf je altijd uitkomen op een te hoge werkdruk.”

Meer informatie

Aanpak Werkdruk is een vervolg op het project dat van 2017 tot 2019 liep, waarbij faciliteiten werden opgezet voor EUR-medewerkers die eventuele stress ervaren, zoals Work-life balance coaching. Wat we aanvullend gaan doen, is de oorzaken van de werkdruk wegnemen. Wij willen dat iedereen die werkt voor de Erasmus Universiteit het beste uit zichzelf kan halen. Zie hieronder het hele interview met dr. Roos Schelvis over Aanpak Werkdruk. 

Gerelateerde content
Dr. Roos Schelvis is senior beleidsadviseur ‘Gezond en Veilig Werken’ bij HR en doet onderzoek naar de aanpak van werkdruk en werkstress in organisaties.
Roos Schelvis
Gesprek tussen prof.dr. Laura den Dulk en beleidsadviseur Michelle Verheij over de voor- en nadelen van thuiswerken, nu en na corona.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen