“We willen de oorzaak van werkdruk wegnemen”

Roos Schelvis
Freek van den Bergh

Dr. Roos Schelvis is senior beleidsadviseur ‘Gezond en Veilig Werken’ bij HR. Hiernaast doet ze onderzoek naar de aanpak van werkdruk en werkstress in organisaties. Samen met Rector Magnificus Rutger Engels praat ze ons bij over het project Aanpak werkdruk. “We willen niet alleen de gevolgen maar ook de oorzaak van werkdruk wegnemen.”

Wat houdt het project Aanpak werkdruk in?

“Het is een vervolg op het project dat van 2017 tot 2019 liep, waarbij faciliteiten werden opgezet voor medewerkers die eventuele stress ervaren, zoals de Work-life balance coaching. Ook de recente mogelijkheid voor iedere medewerker om gesprekken met een psycholoog van OpenUp te voeren, blijft bestaan. Wat we nu aanvullend willen doen, is ook de oorzaak van de werkdruk wegnemen.”

Hoe gaan jullie dat doen?

“Bijvoorbeeld door werkprocessen anders te organiseren. We willen knelpunten op verschillende lagen analyseren en hier samen met medewerkers oplossingen bij bedenken, zodat de werkdruk afneemt. Soms gaat het over de taakeisen: zijn er te veel taken, of zijn deze niet duidelijk. Soms gaat het over gebrek aan regelmogelijkheden als autonomie of steun van een leidinggevende. Het gaat ook over dingen die niet in onze invloedsfeer liggen: bijvoorbeeld de hoeveelheid budget die wij krijgen van de overheid per medewerker om per student onderwijs te verzorgen. Daarover moeten we op nationaal niveau in gesprek gaan.” 

“Het aanpakken van werkdruk binnen de organisatie vinden we belangrijk. We hebben ambitieuze doelen in onze strategie, zoals het leveren van topprestaties. Die topprestaties bereiken we alleen als medewerkers geen last ervaren van toenemende werkdruk. Daarom gaan we nu inzetten op het preventief oplossen van werkdruk en stress.” - Rutger Engels (Rector Magnificus).

Hoe kom je bij de bron van werkdruk?

“Als iemand veel ‘job demands’ (taakeisen) kent, zoals het in de literatuur heet, moeten hier ook voldoende en de juiste ‘job resources’ (regelmogelijkheden) tegenover staan. Als dat knelt, ontstaan er klachten. Het startpunt is het gesprek tussen leidinggevende en medewerker hierover. Daarvoor maken we gebruik van het werkdrukmodel van TNO.  Met dat model kunnen we dat gesprek structureren, zodat helder wordt aan welke knop je moet draaien om die wolk te ontrafelen, om de werkdruk te gaan beheersen.”

Kun je met alle 3.500 medewerkers individuele gesprekken hierover voeren?

“Waarom eigenlijk niet? Als het goed is, vinden er sowieso gesprekken plaats tussen management en werknemers, over voortgang, ontwikkeling of salaris. Ik vermoed dat het gesprek over werkdruk nog niet normaal is, omdat het lastig kan zijn, iemands persoonlijke leven kan bijvoorbeeld naar voren komen. Het werkdrukmodel kan hierbij helpen. Wat verder nieuw is aan deze aanpak, is dat het gelaagd is. We erkennen dat de oplossing niet alleen in handen ligt van het individu, niet alleen bij de organisatie, niet alleen bij de overheid – nee, we moeten allemaal iets doen om te zorgen dat we fijn en gezond kunnen werken.”

Wat is uiteindelijk het doel, dat mensen gelukkig zijn, niet ziek worden, langer voor de EUR blijven werken?  

“Wij willen dat iedereen die werkt voor de Erasmus Universiteit het beste uit zichzelf kan halen. Dat mensen hier eigenlijk altijd beter weggaan dan ze gekomen zijn. Werkdruk of burn-outklachten zijn een maatschappelijk probleem: niet alleen op universiteiten speelt dit, maar in het gehele onderwijs komt het relatief veel voor. Ook daarom is het zo belangrijk dat we ermee aan de slag gaan.”

“Wij willen dat iedereen die voor de Erasmus Universiteit werkt, het beste uit zichzelf kan halen, dat mensen altijd beter weggaan dan ze gekomen zijn”

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak van werkdruk binnen de EUR? Kijk dan op MyEUR (medewerkers).

Gerelateerde content
Erasmus Universiteit Rotterdam wil werkdruk structureel, bij de bron, benaderen en start hiervoor een nieuwe aanpak. Roos Schelvis en Naomi van der Maden (HR)…
Erasmus Universiteit Rotterdam heeft eind april een survey gehouden onder bijna 5000 studenten en 1300 medewerkers om te peilen hoe het thuis studeren en werken
Foto Campus Woudestein

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen