We lopen achter, grote aanpassingen zijn nodig

We lopen achter, grote aanpassingen zijn nodig

Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank en hoogleraar economisch beleid aan Erasmus School of Economics vindt dat de politiek harder moet strijden voor een lagere CO2-uitstoot. ‘De Nederlandse economie moet zich fors aanpassen’, zegt Swank in een interview met NRC Handelsblad.

Het werd de hoogste tijd dat ook De Nederlandsche Bank zich zou uitspreken over het klimaatbeleid. De gevolgen van de opwarming van de aarde sijpelen langzaam maar zeker de financiële wereld binnen en dreigen institutionele beleggers te raken. Pensioenfondsen onderzoeken of hun geld nog wel veilig is bij kolen- en oliemaatschappijen. Banken en investeerders staan onder maatschappelijke druk zich uit fossiele energie terug te trekken. ‘Ik vind onze timing niet ongunstig’, zegt Job Swank, verantwoordelijk voor het zojuist verschenen rapport 'Tijd voor Transitie – een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie'. ‘We zitten midden in de discussie over aanscherping van het Energieakkoord en net na de ambitieuze afspraken van de klimaattop in Parijs, die ook de Nederlandse economie voor geweldige uitdagingen stellen.’ Aldus Swank. 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige interview op de website van NRC Handelsblad, d.d. 4 maart 2016.