“We moeten laten zien wat we kunnen! Onze impact zichtbaar maken en samenwerken met andere organisaties”

Ellen van Schoten
AFM

Ellen van Schoten is sinds 1 januari 2021 het derde lid van het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Van Schoten heeft het grootste deel van haar carrière voor de publieke sector gewerkt, maar maakt nu de omslag naar het onderwijs. “Als je ergens het verschil kan maken, is het bij een universiteit als de EUR: betrokken bij de samenleving en gericht op impact van onderzoek en onderwijs.”

U bent benoemd tot derde lid van het CvB. Wat trok u aan in deze nieuwe functie en nieuwe werkomgeving?

‘Ik heb bijna mijn hele carrière in de publieke sector gewerkt, vanuit het gevoel dat ik zo kan bijdragen met mijn werk aan onze maatschappij. Wat me bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zo aantrekt is precies dat. Het belang van onderwijs en onderzoek voor Nederland is enorm groot! Als je ergens het verschil kan maken, is het bij een universiteit als de EUR: gericht op impact van onderzoek en onderwijs en betrokken bij de samenleving. De strategie van de EUR spreekt me daarom ook erg aan. Gericht op impact en zichtbaar maken wat onderzoek en hoger onderwijs voor een samenleving als de onze betekent. Last but not least trok ook Rotterdam mij aan en ik verwacht een ondernemende universiteit te vinden die niet bang is nieuwe wegen in te slaan.’

Welke dossiers krijgt u in uw portefeuille?

‘Ik ben verantwoordelijk voor het interne bedrijf met portefeuilles als financiën, vastgoed, HR en IT. Maar ook duurzaamheid maakt onderdeel uit van mijn portefeuille en onderwerpen als inkoop, privacy en informatiebeveiliging.’

Alle leden van het college zijn net gestart. Hoe kijkt u daar naar? Is het een voordeel of een nadeel?

‘Het goede nieuws is dat twee van mijn collega’s een lange carrière in het hoger onderwijs hebben en Frank, de Rector Magnificus, deze universiteit ook goed kent. Daar komt bij dat we alle drie heel erg gemotiveerd zijn om onze mooie universiteit verder te brengen. En de organisatie om ons heen staat natuurlijk al veel langer! Er zijn veel bekwame en ervaren collega’s met een groot hart voor de EUR.’

"Mijn droom is dat we zichtbaar het verschil maken: voor de samenleving, voor onze studenten en voor onze medewerkers."

Welke uitdagingen ziet u liggen?

‘Deze tijd, met al zijn onzekerheid en het werken en studeren op afstand is al een uitdaging op zich. Voor ons allemaal, voor alle studenten die nu de fysieke lessen moeten missen en voor alle medewerkers die vanuit huis hun werk moeten doen. Dat valt niet mee, zeker nu de situatie zo lang duurt. Het roept ook vragen op over de toekomst: wat is straks het nieuwe normaal en hoe moeten we onze faciliteiten daarop inrichten? Daarnaast zijn er de nodige financiële uitdagingen. De bekostiging van het hoger onderwijs laat al jaren een daling zien van het bedrag per student, daar is de commissie Van Rijn nog bijgekomen. Voor onze universiteit betekent dat minder financiële middelen, interen op ons vermogen, terwijl we toch onze strategische ambities willen realiseren. Verder liggen er nog de nodige uitdagingen op terreinen als inkoop, duurzaamheid, privacy en informatiebeveiliging.

Tegelijkertijd biedt de situatie ook kansen. We moeten onze creativiteit aanwenden om samenwerkingsverbanden op te zetten en uit te bouwen, op zoek gaan naar deels private financieringsmiddelen en onze organisatie zo efficiënt mogelijk inrichten. Maar vooral: we moeten laten zien wat we kunnen! Onze impact zichtbaar maken en samenwerken met andere organisaties.’

Wat is uw droom voor deze universiteit en wellicht ook voor het hele hoger onderwijs in Nederland? 

‘Mijn droom is dat we zichtbaar het verschil maken: voor de samenleving, voor onze studenten en voor onze medewerkers. Dat we erin slagen om onderwijs en onderzoek zichtbaar impact te laten hebben op de wereld om ons heen. Dat wij vanuit de EUR bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het verminderen van de tweedeling in onze samenleving die nu alleen maar groter lijkt te worden. Dat onze studenten kritische, onafhankelijke mensen zijn die hun rol in de samenleving kunnen spelen. Dat we door de samenwerking met Erasmus MC, Delft en Leiden tot nieuwe inzichten en kennis komen waarmee we de grote thema’s van deze tijd van een antwoord kunnen voorzien. En dat we een organisatie zijn waar mensen zich graag mee verbinden voor studie of werk.’

Meer informatie

Meer informatie over Van Schoten vind je op haar profiel.

Gerelateerde content
De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft dr. Ellen van Schoten RA per 1 januari 2021 benoemd tot derde lid van het College van
Ellen van Schoten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen