"We moeten mannen een volwaardige positie gunnen in het emancipatiedebat"

Mark van Ostaijen

Hoe kan het dat ruim een derde van de Nederlandse vrouwen financieel niet op eigen benen staat? Na een scheiding leeft een op de vier alleenstaande moeders onder de armoedegrens. In het HUMAN-programma De Publieke Tribune gaan vrouwen die dit meemaakten in gesprek met Ingrid van Engelshoven, de minister die verantwoordelijk is voor emancipatie. Waarom vervallen we nog zo vaak in traditionele rolpatronen als we kinderen krijgen? En hoe zou het anders kunnen? Ook bestuurssocioloog Mark van Ostaijen spreekt in het programma en dan vooral over de rol van de man, die dispensatie lijkt te hebben van emancipatie.

"We hebben in Nederland een structureel probleem met emancipatiebeleid. Mannen hebben dispensatie van emancipatie, ze zijn vrijgesteld om te emanciperen. We durven nooit te benoemen dat mannen een enorm groot aandeel hebben in deze problematiek."  

"Herhaaldelijk kunnen vrouwen in Nederland geproblematiseerd worden. Ze werken te weinig, ze werken te veel, ze werken niet genoeg, ze zijn te lui, ze zijn te weinig ambitieus, ze zijn geen goede moeder. Maar als een man ervoor kiest om vader te worden weten we niet hoelang we applaus moeten produceren. Want we vinden het zo bijzonder en vooruitstrevend." 

"Dat aspect bespreken we eigenlijk nooit omdat we na deccennialang beleid niet bereid zijn om het aandeel van mannen dat blijft hangen in voltijdbanen en die part-time functie van vrouwen, structureel open te breken."

Bekijk de gehele uitzending van De Publieke Tribune.

Onderzoeker
Gerelateerde content
Per 1 juli is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht.  Dit betekent dat vanaf dat moment bij ieder kind de vader vijf extra weken…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen