"We willen nu echt naar de bron van werkdruk"

Erasmus Universiteit Rotterdam wil werkdruk structureel, bij de bron, benaderen en start hiervoor een nieuwe aanpak. Roos Schelvis (HR-beleidsadviseur en onderzoeker) en Naomi van der Maden (HR-beleidsadviseur) vertellen hierover in de media.

Op WOMEN Inc. vertelt Roos Schelvis over de complexe probleem werkdruk: "Het probleem is een samenspel van factoren: teveel werk, te weinig tijd, onduidelijkheid over je rol, taken en verantwoordelijk-heden, of te weinig autonomie of steun...  Als de balans tussen dat wat van je gevraagd wordt en de mogelijkheden die je hebt om aan die vraag te voldoen zoek is, kan werkstress optreden... De EUR heeft in totaal 3.500 werknemers, plus een uitgebreide flexibele schil van docenten tot support staff. Voor iedereen kan de specifieke combinatie van factoren die leidt tot klachten er anders uitzien.”

"Bij TNO heb ik eerder met collega’s een samenvattend model gemaakt, dat we nu ook bij de EUR gebruiken. Het is is gebaseerd op verschillende stressmodellen, evidence en practice based, en helpt bij het structureren van het gesprek over werkdruk.  In de kern draait het om balans tussen dat wat je van een medewerker vraagt en wat hij of zij kan bieden. Trekt dat scheef en houdt dit lang aan, dan kunnen er klachten ontstaan."

Lees het gehele artikel op WOMEN Inc

In Sofokles Magazine vertellen Naomi van der Maden en Roos Schelvis samen over de oorzaken en aanpak van de werkdruk bij de EUR. Naomi van der Maden: "Eind 2017 kwam vanuit de overheid het verzoek om een plan van aanpak te formuleren voor vermindering van werkdruk. Dat plan bevatte absoluut goede elementen, zoals de nog altijd bestaande mogelijkheid voor medewerkers om in gesprek te gaan met een work life balance coach. Ook hielp het plan om het gesprek over werkdruk aan te gaan, alleen pakte het nog niet de oorzaken van werkdruk aan." 

Ze vertellen over de laagdrempelige consults via OpenUp en de WerkdrukWegwijzer, ontwikkelt door TNO en nu toegepast bij de EUR. Dit cyclische model leidt organisaties in vijf stappen naar een passende, structurele aanpak van werkdruk. Als voorbeeld van een structureel knelpunt noemt Schelvis de verdeling van onderwijstijd. "In welke taken valt een bepaalde functie uiteen? Welke uren ken je toe aan die taken? En hoe ken je die taken vervolgens toe aan personen? We willen dat hele proces transparanter maken, zodat mensen beter weten wat er van hen verwacht wordt. Ook kan zo inzichtelijk worden dat sommige taken mogelijk niet passen binnen de budgetten die ons door het Rijk worden toegekend. Ook het ‘nationale’ niveau is op die manier onderdeel van de aanpak."

Lees het gehele artikel in Sofokles Magazine.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak van werkdruk binnen de EUR? Kijk dan op MyEUR (login).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen