Wederom media-aandacht voor onderzoek naar het effect van de Ramadan op schoolprestaties

NRC Handelsblad
Erasmus School of Economics

Onderzoekers Kyra Hanemaaijer, Olivier Marie en Marco Musumeci van Erasmus School of Economics concluderen dat er gemiddeld een sterke en significante negatieve impact is op schoolprestaties, op het moment dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs overlappen met de Ramadan.

Hanemaaijer, Marie en Musumeci onderzochten of het samenvallen van de centrale eindexamens met de Ramadan in Nederland effect had op de prestaties van islamitische studenten die vasten tijdens de Ramadan. Uit hun onderzoek blijkt dat de examencijfers en het slagingspercentage van deze studenten aanzienlijk achteruitgingen, waardoor de al bestaande prestatiekloof met hun niet-islamitische medestudenten 16.4 procent groter werd. Praktiserende islamitische studenten voor wie de eindexamens plaatsvonden tijdens de Ramadan hadden hierdoor een grotere kans om te blijven zitten, naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) te gaan, of zelfs zonder diploma van school te gaan.

De negatieve effecten op de eindexamencijfers waren vooral schadelijk voor de studenten die al het minste presteerden op de schoolexamens: hun slagingskans nam af met elf procent toen de eindexamens plaatsvonden tijdens Ramadan. Daarnaast vonden de onderzoekers dat de negatieve impact bijna volledig werd veroorzaakt door studenten in de armste, slechtst presterende, en meest (religieus) gesegregeerde scholen. In deze scholen nam de prestatiekloof tussen islamitische studenten die vastten tijdens de Ramadan en hun niet-islamitische medestudenten met een kwart toe.

Beleidsimplicaties

Bovendien onderzochten de onderzoekers of het effect van Ramadan op eindexamencijfers verschilt naar het moment van het examen. Examens die in de middag werden afgenomen, werden minder beïnvloed dan examens in de ochtend, tenzij zij plaatsvonden nadat studenten al een examen hadden gemaakt in de ochtend. Op basis hiervan stellen de onderzoekers voor om examens (en andere momenten waarop individuele prestaties worden gemeten) zo te plannen dat ze niet overlappen met religieuze plichten zoals de Ramadan, of – als dit niet mogelijk is – om deze ten minste optimaal te plannen om de impact op prestaties te beperken.

Recente publicaties

Het onderzoek van Marie, Hanemaaijer en Musumeci kreeg recentelijk nog meer media-aandacht. Naast het eerder gepubliceerde artikel in Economisch Statistische Berichten (ESB), werd het onderzoek recent wederom aangehaald in een artikel van NRC Handelsblad.

Professor
Promovendus
Promovendus
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van NRC Handelsblad, 14 maart 2024, hierboven downloaden.

U kunt het volledige artikel van ESB, 29 augustus 2023, hierboven downloaden.

U kunt de Research in a Nutshell over het onderzoek van Marie, Hanemaaijer and Musumeci hier lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen