Wereld Kanker dag maandag 4 februari 2019

Erasmus MC

“Door wetenschappelijk onderzoek naar kanker maak je niet iedereen beter, maar blijven mensen wel langer leven en kunnen ze in veel gevallen ook genezen.”

Fanny Vuik, MD / PhD Candidate Dept. of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus MC
Manon Spaander, Associate Professor of Gastroenterology, Erasmus MC

Op Wereld Kanker dag staan we stil bij onderzoek naar kanker. En de onderzoekers die hun werk doen vanuit bevlogenheid en passie. Zij dragen door kennis en inzicht bij aan het beter diagnosticeren van ziekten en het verbeteren en optimaliseren van de zorg.

Jaarlijks stijgt het aantal mensen dat darmkanker krijgt in de leeftijdscategorie 20 – 39 jaar met 6 procent. Er is nog geen verklaring voor deze substantiële stijging. Wel zien we in de VS, Australië, Canada en China al langer deze stijging en nu ook in Europa. Voorlichting is belangrijk maar een bevolkingsonderzoek onder jongeren heeft weinig zin omdat er weliswaar sprake is van een forse relatieve stijging maar het absolute aantal mensen dat darmkanker ontwikkeld is gelukkig nog steeds erg laag.

Invloed van levensstijl

In vervolgonderzoek wordt, aan de hand van pathologische gegevens en data uit de kankerregistratie, in kaart gebracht welke mensen (uit de leeftijdsgroep 20 – 39 jaar) meer risico lopen om darmkanker te ontwikkelen. En wordt gekeken of er verschillen zijn tussen tumoren bij jongeren en ouderen, en de invloed van levensstijl. Is er verband tussen bijvoorbeeld het soort eten en de groep die meer risico loopt op het ontwikkelen van darmkanker.

Relatie economische status en darmkanker

Er is een relatie tussen een laag sociaal economische status en het ontstaan van darmkanker. Waarschijnlijk door een ongezond eetpatroon, weinig beweging, roken, alcohol en beperkte toegang tot relevante informatie.

Preventie

Preventie begint al op de basisschool. Door het eten van fruit en groenten kunnen jonge kinderen een gezond voedingspatroon aanleren waar ze op latere leeftijd baat bij hebben.

Geen chronische ziekte

Kanker is nog lang geen chronische ziekte. Er zijn soorten kanker die je redelijk onder controle kunt houden. Maar agressieve kankersoorten zijn nog niet te genezen. Gelukkig is kanker als gespreksonderwerp niet langer taboe. En dat is winst.

Gerelateerde links
Dossier: Toegang tot zorg

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen