Werk maakt een stad gewild, meer dan wonen

Werk maakt een stad gewild, meer dan wonen

‘Stedelijke langetermijnplannen gaan te veel uit van mythen.’ Dat beweren economen Martijn Burger, universitair docent industriële en regionale economie aan Erasmus School of Economics, en Frank van Oort in dagblad Trouw van 9 augustus 2014.

‘Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Om de kracht van steden te begrijpen moeten we die niet zozeer zien als plaatsen, maar veel meer als systemen van netwerken van mensen, bedrijven, talent, informatie, sociale contacten en culturen.’ Aldus Burger.

Meer informatie

Klik hieronder om het volledige artikel te lezen in Trouw, 9 augustus 2014.