Werknemers zoeken zekerheid in publieke sector

Werknemers zoeken zekerheid in publieke sector

Wat maakt dat mensen liever een baan nemen in de publieke sector dan in de private sector? Een goed inkomen en een vaste baan zijn zeker zo belangrijk als de wens iets te betekenen voor de maatschappij. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr. Steven Van de Walle, prof.dr. Bram Steijn en dr. Sebastian Jilke in het artikel Extrinsic motivation, public service motivation (PSM) and labour market characteristics dat kort geleden verscheen  in International Review of Administrative Sciences.

Recent bestuurskundig onderzoek heeft vooral aandacht gehad voor de zogenaamde public service motivation (PSM), de wens iets te betekenen voor de maatschappij, en minder voor de extrinsieke motivatie van werknemers in de publieke sector. Voor het onderzoek naar voorkeuren voor werken in de private of de publieke sector, werden de meningen van meer dan 15000 inwoners van 26 ontwikkelde landen geanalyseerd.

Factoren voor voorkeur
Opvallend is dat het vooral individuele factoren zijn, zoals opleiding, inkomen, en werkgerelateerde waarden, die de voorkeur bepalen. Slechts in mindere mate zijn bepalend de verschillen tussen landen en dus tussen de manier waarop de overheid is georganiseerd of de economische arbeidsmarktsituatie in een land. Wat wel blijkt is dat in landen waar een vaste loopbaan bij de overheid bestaat (het zogenaamde carrièregebaseerde systeem) de overheid als een aantrekkelijker werkgever wordt ervaren. In Zuid- en Centraal-Europese landen, alsook Zuid-Korea, bestaat een sterke voorkeur voor een baan binnen de publieke sector. Uit de analyse blijkt tevens dat vooral mensen met een lagere opleiding en met een laag inkomen sneller geneigd zijn een baan in de publieke sector te verkiezen boven een baan in de private sector. Dit laat zien dat een baan bij de overheid nog steeds wordt gezien als een goede en veilige loopbaanoptie.

De data gebruikt in het onderzoek zijn afkomstig van het International Social Survey Programme

Van de Walle, S. & Steijn, B. & Jilke, S. (2015). Extrinsic motivation, PSM and labour market characteristics: A multilevel model of public sector employment preference in 26 countries. International Review of Administrative Sciences, 81(4)

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, 
mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, T (010) 408 2135, E kooistra@fsw.eur.nl