Wet Werk en zekerheid heeft gefaald

Wet Werk en zekerheid heeft gefaald

De Wet Werk en zekerheid blijkt in de praktijk te leiden tot een verviervoudiging van het aantal afgewezen ontslagen en een halvering van de ontslagvergoedingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wet werk en zekerheid door oa prof.dr. Ruben Houweling en mr.dr. Pascal Kruit (beiden Erasmus School of Law). De resultaten werden op 29 juni 2016 gepresenteerd op het Nationaal WWZ Evaluatiecongres van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). 

Het onderzoek richt zich vooral op de (on)bedoelde effecten van de WWZ in de praktijk. In het onderzoek is een analyse gemaakt van de rechtspraak. Hierbij is gekeken naar het functioneren van het limitatieve grondenstelsel, het aantal toe- en afwijzingen van ontbindingsverzoeken vóór en na de invoering van de WWZ en de ontwikkelingen in het toekennen en vaststellen van (de hoogte van) ontslagvergoedingen. Daarnaast is een enquête gehouden onder de leden van zowel de VvA als de VAAN.

De onderzoekers noemen de conclusies schokkend. De wet die in theorie een vereenvoudiging van het arbeids- en ontslagrecht had moeten betekenen, blijkt in de praktijk doorgaans te resulteren in ingewikkelde en dure procedures voor werkgevers. Er is een verviervoudiging van het aantal afgewezen ontslagen en een halvering van de ontslagvergoedingen. Hoewel een meerderheid van de respondenten aangeeft dat de wetgever is geslaagd in het verlagen van de ontslagvergoedingen (een van de doelen van de WWZ), blijkt vooral dat het kenmerkende limitatieve grondenstelsel de ontbindingsprocedure bemoeilijkt.

De introductie van een meer algemene restgrond kan de procedure wellicht vergemakkelijken, stellen de onderzoek. Ook de doelstelling ‘flex minder flex’, door minister Lodewijk Asscher vaak aangehaald, is volgens de respondenten niet behaald.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law in samenwerking met het CentERdata van de Universiteit van Tilburg, onder redactie van prof.mr. Ruben Houweling (hoogleraar arbeidsrecht en voorzitter Vereniging voor Arbeidsrecht), mr. Max Keulaerds (voorzitter Werkgroep VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ) en mr. dr. Pascal Kruit (universitair Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Ten Holter Noordam).

Lees hier het volledige onderzoek. Zie ook de publicaties in de Volkskrant en op nu.nl