Wetenschappelijk onderzoek meer inbedden in maatschappij

Wetenschappelijk onderzoek meer inbedden in maatschappij

Onderzoeksprojecten zouden veel beter en vaker moeten worden ingebed in de maatschappij. In het onderzoek spelen dan diverse maatschappelijk belanghebbenden een actieve rol. Het onderzoek leidt niet alleen tot nieuwe wetenschappelijke inzichten maar heeft ook als doel om maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Voor deze 'participatieve benadering' pleit professor Inge Hutter, rector van het International Institute of Social Studies (ISS) donderdag 18 februari 2016 in haar oratie.

Gebaseerd op ervaringen van maatschappelijk ingebed onderzoek in Afrika en India op het terrein van gezondheid, stelt Hutter dat deze aanpak ook in de Nederlandse context van groot belang is. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek in een Nederlandse verzorgingsinstelling dat leidt tot een meer klantgericht en ouderen-gerichte benadering van de (gezondheid)zorg.

International Institute of Social Studies (ISS)
Het ISS is een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van ontwikkelingsstudies. Het ISS is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks studeren er zo’n 300 tot 400 studenten, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, op het ISS. ISS heeft tevens een groot PhD programma.

Meer informatie

Afdeling Marketing & Communicatie ISS: Femke van der Vliet (femke.vandervliet@eur.nl) / Sandra Nijhof (sandra.nijhof@eur.nl)/ T (070) 426 0419, M 06 51 26 61 51