Wetten voor achterblijvers

Wetten voor achterblijvers

Er is een grote noodzaak om MKB-bedrijven ertoe aan te sporen om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit omdat 60 tot 70 procent van de vervuiling door hen wordt veroorzaakt. Minister Kamp van Economische Zaken meldde in zijn schrijven van december 2015 aan de Tweede Kamer dat MVO loont en dat er al veel is bereikt.

Daarom wil de minister de komende drie jaar ondersteuning blijven verlenen aan MVO Nederland, om de achterblijvers voor te lichten en te ondersteunen in hun MVO benadering.  Karen Maas, wetenschappelijk directeur van de post-academische MVO opleidingen en tevens assistent professor bij Erasmus School of Economics, geeft in P+  meer toelichting over de effectiviteit van de wet- en regelgeving die MKB-bedrijven zou moeten aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uit een enquête onder ruim 400 MVO professionals blijkt dat zij geen voorstander zijn van wetgeving om MVO in het MKB te stimuleren. ‘MKB blijft achter met implementatie van MVO. Het MVO Expertpanel ziet niets in meer wetgeving om MVO in het MKB te stimuleren.’ Aldus Maas. De MVO experts zien meer in de voorbeeldfunctie van koplopers en de stimulerende rol van MVO Nederland en de diverse investeerders zoals banken en private financiers. Ook belonen van positief gedrag door belastingvoordelen wordt ondersteund.

Meer informatie

Hieronder kunt u het volledige artikel lezen zoals verschenen in P+, d.d. 16 maart 2016.