What may we hope?

Een aankomende economische crisis, een grote ecologische ramp en het rondwarende coronavirus; het begin van het academische jaar ziet het er op z’n zachtst gezegd niet erg rooskleurig uit. Maar juist in tijden van crisis lijkt er tegelijkertijd meer dan ooit hoop te gloren; door spontane, solidaire acties of door het schetsen van een betere toekomst onder het motto ‘Never waste a good crisis’.

    Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we wat we – vrij naar de filosoof Kant – ‘mogen hopen’. Zijn er lichtpuntjes ondanks alles? Is er hoop op een rechtvaardige(re) wereld met meer sociale en economische gelijkheid? Is klimaatverandering nog te stoppen? Is er aanleiding om te denken dat ‘het nieuwe normaal’ beter wordt dan het oude en waarop is dat gebaseerd? 

    Met:

    • Dr. Katharina Bauer (Erasmus School of Philosophy) over verschillende soorten hoop en de kansen voor een fragile hope tegenover een radicale hoop. 
    • Prof. Derk Loorbach (DRIFT) over het aangrijpen van de coronacrisis voor een radicale systeemverandering en de (on)mogelijkheden voor een economische en ecologische transitie.

    What may we hope?