Wie is er machtiger: de burgemeester van Rotterdam of de CEO van het Havenbedrijf?

Wie is er machtiger: de burgemeester van Rotterdam of de CEO

‘Van origine zijn havens meer vanuit een overheidsdomein georganiseerd. Dit om bij te dragen aan economische groei. Tegenwoordig is er veel meer private inmenging in de havens. In Rotterdam is er sprake van ‘corporatisering’ van de havenbedrijven. Dit houdt in dat het havenbedrijf eigenlijk is omgezet naar een normaal bedrijf, maar de aandelen nog steeds in handen zijn van de overheid. De gemeente is dus meer op afstand komen te staan in de besluitvorming.’ Dat stelt Larissa van der Lugt, havenecononoom verbonden aan Erasmus School of Economics, d.d. 9 september 2014 bij Studio Erasmus.

‘In feite hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen de verantwoordelijkheid over de strategie en de uitvoering. De aandeelhouders, het college van burgemeester en wethouders, hebben een goedkeuringsstem. Hierbij moet vooral het publieke belang in de gaten gehouden worden. Het is dus wel zaak dat aandeelhouders voldoende kennis hebben om er voor te zorgen dat ze de zeggenschap op een goede manier kunnen invullen.’ Aldus van der Lugt.

Meer informatie

Klik hier om het hele fragment terug te kijken bij Studio Erasmus, d.d. 9 augustus 2014.

Larissa van der Lugt is als senior onderzoeker/projectleider in haveneconomie en -management werkzaam bij Erasmus School of Economics (RHV BV). Zij houdt zich bezig met haven- en transportgerelateerde economische en managementvraagstukken. Larissa van der Lugt voert momenteel een promotieonderzoek uit naar de strategieën van havenbeheerders.