Willem Molle ontvangt eredoctoraat van de Universiteit van Gdánsk

Op 14 november 2013 ontving emeritus hoogleraar Willem Molle een eredoctoraat van de Universiteit van Gdánsk. Met deze onderscheiding betuigt de Universiteit haar erkentelijkheid voor zijn bijdrage aan de vreedzame samenwerking van staten en volken door de ontwikkeling van de Europese economische integratie te stimuleren.

De decaan van de Economische Faculteit, prof. Krzysztof Dobrowolski, verklaarde bij de ceremonie dat Willem Molle het eredoctoraat ontvangt als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het verwezenlijken van het idee van vreedzame internationale samenwerking en Europese integratie door middel van wetenschap, onderwijs en advies. De samenwerking tussen Molle en de Universiteit van Gdánsk begon in de jaren zeventig. De afgelopen decennia reisde hij regelmatig af naar Gdánsk en gaf hij lezingen, leverde hij bijdragen aan conferenties en woonde hij vergaderingen bij. Met name zijn samenwerking met het Research Centre on European Integration was intensief.

Prof. Anna Zielińska-Głębocka van de promotiecommissie benadrukte dat Willem Molle in zijn professionele leven drie rollen combineerde: in de eerste plaats die van innovatief onderzoeker, waarbij hij zich met name richtte op onderzoek naar toegepast beleid; in de tweede plaats die van uitstekend adviseur en manager, die weet hoe je samenwerking tussen wetenschappers en instituten in verschillende landen realiseert; en in de derde plaats die van universitair docent die vele generaties economen heeft opgeleid.

In zijn rede wees promotor prof. Andrzej Stępniak van de Economische Faculteit erop dat Molle de auteur is van het beste en meest populaire tekstboek over Europese integratie. Het is vertaald in het Pools en verschillende andere talen. Bovendien is hij auteur en co-auteur van meer dan 20 boeken over Europese en wereldwijde integratie, met name over de dynamiek van integratie, economisch bestuur en cohesie. Ook heeft hij over deze onderwerpen vele artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn werk wordt vaak geciteerd door collega's.

In zijn toespraak tot de bijzondere vergadering van de bestuursraad van de Universiteit van Gdánsk, ging prof. Molle in op de voortgang van de Europese integratie in het verleden, en gaf hij zijn visie op de toekomstige ontwikkeling. Hij onderstreepte de rol van de EU in het bijdragen aan een betere organisatie van de wereld van morgen.

In zijn afsluitende woorden sprak Willem Molle zijn welgemeende dank uit aan de Universiteit van Gdánsk voor deze geweldige eer. Ook bedankte hij zijn vele collega's voor hun steun aan zijn onderzoek en onderwijs, met name die van het Netherlands Economic Institute, Ecorys en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie
  • Klik hier voor de speech 'Dynamics of European Economic Integration' van Prof. Dr Willem Molle ter gelegenheid van het ontvangen het eredoctoraat van de Universiteit van Gdánsk op 14 november 2013 (alleen in het Engels).
  • Klik hier voor het verslag 'Willem Molle - European Economist' (alleen in het Engels).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen