Witteveen en Kroes zetten kroon op lustrumviering Erasmus School of Economics

Witteveen en Kroes zetten kroon op lustrumviering Erasmus

"In het Latijn bestaat het merkwaardige spreekwoord ‘Festina Lente’. Het betekent: haast je langzaam. Doe het snel, maar niet te snel. Hoe dat werkt, kunnen we het beste aan Johan Witteveen vragen. Witteveen is een toonbeeld van deze schijnbare tegenstelling." Met deze woorden begon Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn lofrede ter ere van het afscheidscollege van emeritus hoogleraar Johan Witteveen op donderdag 15 mei 2014.

Het afscheidscollege van Witteveen maakte deel uit van de viering van het honderdjarig bestaan van Erasmus School of Economics en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door zijn aanstelling als minister van Financiën in het kabinet-Marijnen had Witteveen zijn eerder geplande afscheidscollege in 1963 nooit kunnen geven. Dat gebeurde, 51 jaar na dato, nu alsnog. Het afscheidscollege, met als titel ‘The meaning of our enormous structural balance of payments surplus’, vond plaats in het auditorium van het voormalige gebouw van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), rechtsvoorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tegenwoordig het onderkomen van Theaterschool Hofplein Rotterdam.

Met zijn afscheidsrede en ten overstaande van ruim tweehonderd aanwezigen, waaronder vele prominenten uit private en publieke sector, wijdde Witteveen uit over het structurele overschot op de Nederlandse betalingsbalans en de tegenhanger, het spaaroverschot. Hij behandelde dit onderwerp aan de hand van anti-cyclische en structurele beleidszaken. Witteveen greep terug op een aantal basisprincipes van Keynes. De hoogleraar sloot zijn rede hiermee af: “What we need is the power of confidence: Faith!”

Aansluitend vond de feestelijke presentatie plaats van het boek Neelie, brave meisjes schrijven zelden geschiedenis. Het leven van alumna en icoon Neelie Kroes staat centraal in dit boek. Kroes studeerde van 1958 tot 1965 economie in het pand aan de Pieter de Hoochweg, waar tevens de presentatie plaatsvond. Zij werd wereldwijd beroemd als Steely Neelie door haar krachtdadige optreden als eurocommissaris Mededinging. Haar carrière kende pieken en dalen, evenals haar privéleven. Auteur Alies Pegtel schetst in ‘Neelie’ het uitzonderlijke leven van een vrouw die haar tijd vaak vooruit was.

Eeuwfeestpenning voor Witteveen en Kroes

Ter gelegenheid van het eeuwfeest ontvingen Johan Witteveen en Neelie Kroes uit handen van respectievelijk Rector Magnificus Huibert Pols en collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr een bronzen penning.  Deze penning wordt in het lustrumjaar uitgereikt aan een zeer select aantal personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie

Klik hier voor een video van het afscheidscollege.

Klik hier voor de foto's van het evenement.

Klik hier voor het artikel op de site van Vandaag & Morgen, 20 mei 2014.

Klik hier voor het artikel in EM magazine over Neelie Kroes, 22 mei 2014.

Klik hier voor het artikel in EM magazine over Johan Witteveen, 22 mei 2014.