Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst

Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst

Woningcorporatie Ymere en Master City Developer opleiding (MCD) hebben een partnerschap gesloten waarin zij zich duurzaam verbinden. Ymere en MCD creëren met dit partnerschap meerwaarde voor beide partijen: Ymere voor haar projecten, MCD voor de vernieuwing van haar onderwijs.

De overeenkomst beoogt een stimulering van onderlinge kennisuitwisseling voor de komende drie jaar door academische en praktische kennis te koppelen. Viviane Regout (Directeur Investeren en Ontwikkelen bij Ymere) en Geurt van Randeraat (Directeur Master City Developer) ondertekenden het partnerschap.

MCD gaat deze verbinding graag aan met Ymere, omdat zij veel strategische kennis heeft van de praktijk van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de ambitie om deze kennis verder uit te bouwen. Dit past binnen de ambitie van Master City Developer om een beperkt aantal partnerships met toonaangevende partijen uit de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling aan te gaan. Deze partnerships stellen de Master City Developer in staat om te blijven bouwen aan de vernieuwing en ontwikkeling van haar onderwijs en het vakgebied.

Master City Developer opleiding, MSc 
De MCD is een universitair (NVAO) geaccrediteerde opleiding stedelijke gebiedsontwikkeling. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam. De didactiek is erop gericht om studenten te laten groeien in hun rol als leider van complexe stedelijke projecten. De MCD hecht veel waarde aan de mix tussen theorie en praktijk, met topdocenten uit binnen- en buitenland. Zowel wetenschappers als praktijkexperts leren studenten strategisch te sturen in de ontwikkeling van stedelijke gebieden, waarbij de Nederlandse praktijk in internationaal en historisch perspectief wordt geplaatst. MCD'ers ontwikkelen een eigen visie op het vak van gebiedsontwikkeling, en geven gezamenlijk vorm aan de toekomst van stedelijk Nederland.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Smeding: smeding@ese.eur.nl of bezoek de website: www.mastercitydeveloper.nl