Zorgnetwerken vergen bestuurlijke lenigheid

Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. Veel aandacht wordt besteed aan het vinden van de ‘juiste’ structuur en processen van één zorgnetwerk. Aandacht voor de rol van bestuurders en professionals die zich begeven in meerdere zorgnetwerken tegelijkertijd blijft beperkt. Welke vragen roept de ontwikkeling van ‘vernetwerking’ op voor hun rol en werkzaamheden? Wat omvat het besturen van zorgnetwerken?

Oemar van der Woerd, promovendus Healthcare Governance aan Erasmus School of Health Policy & Management, en anderen schreven hierover een essay in Skipr quarterly. Dit artikel is daar een samenvatting van.

BeterKeten

Ziekenhuizen maken steeds meer deel uit van een groot en divers palet aan samenwerkingsverbanden rond medisch-specialistische zorg, met verschillende en overlappende schaal, deelnemers, mate van formalisatie, beoogde doelen en governancestructuur. Het aantal zorgnetwerken neemt toe. Het besturen van zorgnetwerken is hierdoor meer tijd en aandacht van bestuurders gaan vragen én de nodige bestuurlijke ‘lenigheid’.

Wij concluderen dit uit een evaluatieonderzoek naar tien jaar BeterKeten, uitgevoerd door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. BeterKeten, opgericht in 2011, is een samenwerkingsverband van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Voorbeelden van gerealiseerde ziektespecifieke netwerken zijn het SchildklierNetwerk en het Centrum Gezond Gewicht.

Bindmiddel

BeterKeten geeft betrokken bestuurders en medisch specialisten de mogelijkheid om sturing en samenhang te geven aan medisch specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek op regionaal niveau. BeterKeten fungeert als ‘bindmiddel’ voor de regio. Het geeft bestuurders mogelijkheden om strategische speerpunten van de eigen organisatie onderdeel te laten zijn van een regionale toekomstvisie met betrekking tot medisch-specialistische zorg.

Professioneel leernetwerk

Betrokken medisch specialisten biedt het vooral een ‘professioneel leernetwerk’ waarbinnen zij zichzelf en de patiëntenzorg kunnen blijven ontwikkelen. De professionele verbindingen resulteren in een breed en afgestemd behandelpalet voor patiënten. Het ondersteunen en formaliseren van professionele verbindingen, bijvoorbeeld door promotiesubsidies, kan helpen om het werken in zorgnetwerken minder vrijblijvend te laten zijn, passend binnen een meer regionale koers.

Bestuurlijke uitdagingen

Zorgnetwerken besturen is geen gemakkelijke opgave. Het aantal zorgnetwerken en de bijbehorende professionele verbindingen zijn lang niet altijd overzichtelijk geordend. Formele en informele netwerken komen gelijktijdig voor. Het proces van netwerken is ingewikkeld. In netwerken komen verschillende belangen samen: inhoudelijke en financiële belangen, individuele, afdelings- en organisatiebelangen en die van de regio.

Ook stakeholders hebben verschillende belangen. Voor de bank is het financiële resultaat van de instelling leidend, voor de zorgverzekeraar een afgestemd regionaal aanbod. De bestuurlijke opgave is zowel de organisatiebelangen als de netwerkbelangen recht te doen, als ook die van de betrokken stakeholders.

Lees het volledige artikel op de website van Skipr.

Promovendus

Oemar van der Woerd MSc

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van Skipr.

Download het essay waar dit artikel op gebaseerd is hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen