Bureau van de Pedel

Het Bureau van de Pedel heeft tot taak het uitvoeren en begeleiden van de administratieve promotieprocedure namens de rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Het organiseert en bereidt academische plechtigheden voor zoals promoties, oraties, afscheidscolleges, de opening van het academisch jaar en de viering van de Dies Natalis. Het bureau speelt een adviserende rol in de overige universitaire evenementen zoals bij graduations en buluitreikingen, de uitreiking van prijzen en onderscheidingen en lezingen. Het Bureau van de Pedel, o.l.v. mevrouw M.H.B.M. van Kester, draagt zorg voor de academische rituelen.

Bezoekadres:
Complex Woudestein, Erasmus building (gebouw A)
Kamer A1-01 (nabij de Senaatszaal)

Bezoektijden:
maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 13.00 uur (of op afspraak)

T (010) 408 1006
E pedel@eur.nl

Promotie

Informatie over promoveren aan de EUR

Promotie

Oratie

Informatie over oratieplechtigheden

Oratie

Afscheidscolleges

Informatie over afscheidsplechtigheden

Afscheidscolleges

Universitair decorum

Algemene informatie over
academische rituelen

Universitair decorum

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanmelden

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi van het Erasmus MC

Aanmelden