Proefschrift

De rector magnificus geeft toestemming om het proefschrift te laten vermenigvuldigen, nadat aan alle formaliteiten is voldaan en de pedel de titelpagina heeft goedgekeurd (download het titelblad sjabloon, inclusief logo, onderaan deze pagina). Het proefschrift kan worden gedrukt, maar moet in elk geval in digitale vorm ten behoeve van de bibliotheek worden aangeleverd.

Toelichting proefschrift in digitale vorm t.b.v. bibliotheek

  • Indien artikelen onder embargo zijn dient een extra versie te worden aangeleverd zonder deze artikelen.

  • De titel van het proefschrift en de naam van de promovendus staan duidelijk en uniform vermeld.

  • Een ingevulde en ondertekende verklaring van beschikbaarstelling. Hiermee geeft de promovendus toestemming voor opname en verspreiding van het proefschrift via RePub. Repub is de website waarop het verzamelde wetenschappelijk werk van de EUR in Open Access wordt gepresenteerd. (zie "Downloads" onderaan de pagina)

  • Hier dient de promovendus biografische informatie over het proefschrift in te vullen (zie "Downloads" onderaan de pagina)

  • De stellingen dienen in een apart documentje aangeleverd te worden.

  • Het digitale proefschrift kan via email of WeTransfer  verzonden worden naar pedel@eur.nl.

  • Voor technische vragen kunt u mailen naar repub@ubib.eur.nl

    Voor copyright-kwesties mailt u naar copyright@ubib.eur.nl

Drukken

De promovendus kan zelf een drukker kiezen. De onderzoeksscholen ERIM en het Tinbergen-instituut hanteren een vast format voor het drukken van proefschriften en maken gebruik van een vaste drukker.

Het proefschrift in digitale vorm

De uitvoering van een proefschrift in digitale vorm is gelijk aan een proefschrift in boekvorm. Het moet dus duidelijk zijn dat het om een proefschrift gaat. In alle varianten staat de titel van het proefschrift en de naam van de promovendus duidelijk en uniform vermeld. Indien het proefschrift uitsluitend op CD-ROM geleverd wordt dan bevat deze ook de stellingen en de samenvatting(en).

Proefschriftverzending

Het proefschrift moet 5 weken voor de promotiedatum in digitale (t.b.v. bibliotheek) en gedrukte vorm worden aangeleverd bij de pedel inclusief benodigde documenten (zie bovenstaand overzicht). De promovendus stelt 30 à 34 exemplaren – afhankelijk van de faculteit – van het proefschrift beschikbaar aan de universiteit:

Promotie Erasmus MC:

 

-          9 exemplaren naar Bureau van de Pedel

-          1 exemplaar naar alle commissieleden

-          10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid

-          5 exemplaren naar secretariaat vakgroep promotor Erasmus MC

Promotie faculteiten Woudestein:

 

En voor de faculteit waar u promoveert:

ESL:

ESSB:

FW:

ESE:

 

ESHCC:

RSM:

ERIM kandidaten van RSM en ESE:

 

-          *9 exemplaren naar Bureau van de Pedel

-          1 exemplaar naar alle commissieleden 

-          10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid

 

 

5 exemplaren naar Sandersbibliotheek T19-01 

5 exemplaren naar kamer T15-19

5 exemplaren naar kamer H5-25

3 exemplaren naar kamer H6-26

*4 exemplaren naar Bureau van de Pedel (i.p.v. 9 ex.)

3 exemplaren naar kamer M7-32

1 exemplaar naar kamer T6-59

*4 exemplaren naar Bureau van de Pedel (i.p.v. 9 ex.)

1 exemplaar naar kamer T6-59 (RSM) of H6-26 (ESE)

*4 exemplaren naar Bureau van de Pedel (i.p.v. 9 ex.)

Vergoeding

Promovendi kunnen een vergoeding krijgen voor het vervaardigen van het proefschrift, van maximaal € 750 voor de aan de EUR geleverde exemplaren. Promovendi die al financiële steun uit andere bronnen krijgen, komen niet of slechts voor een deel in aanmerking voor een vergoeding.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend met het formulier tegemoetkoming drukkosten (te downloaden onderaan deze pagina) bij mevrouw E.E. de Rijke-du Pon van Unit FiS US; edwina.derijke@eur.nl

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming drukkosten voor promovendi Erasmus MC kunt u het volgende formulier onder aan deze pagina downloaden: EMC-formulierdrukkostenthesis.

Het ingevulde formulier mailen naar: thesis@erasmusmc.nl.

Je kunt de bovenstaande pdf's bewerken door ze te openen in Adobe Acrobat Reader DC en de optie 'fill & sign' te selecteren.

Hora Finita

Voor promovendi van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC

Aanmelden