Open overheid en rechtsbescherming

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is van toepassing op de bestuursorganen van de universiteit en haar organisatieonderdelen. Het College van Bestuur en de faculteitsbesturen verstrekken uit eigen beweging informatie over de EUR of de desbetreffende faculteit, als het specifiek om onderwijs en/of onderzoek gaat (de actieve informatieplicht). Verder kunnen leden van de universitaire gemeenschap over diverse zaken verzoeken voor nadere informatie worden ingediend.

Rechtsbescherming

Wat betreft de bescherming van zijn/haar rechtspositie kan een student bij diverse instanties bezwaar maken of beroep aantekenen:

  • het College van Bestuur;
  • het College van Beroep voor de Examens (intern);
  • het College van Beroep voor Hoger Onderwijs;
  • de sector bestuursrecht van een rechtbank;
  • de Raad van State (extern).

Voor klachten over andere aangelegenheden bij de studentendecanen en faculteitsdecanen (intern) of de Nationale Ombudsman (extern). Nadere informatie is te vinden in het Instellingsdeel van het Studentenstatuut, hoofdstuk 'Rechtsbescherming'.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen